(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג צ'נג ג'ון-צ'יאנג מהעיר לאי-יאנג נעצר ב-4 בנובמבר 2016 בביתו על ידי סוכנים חשאיים. משפחתו לא ידעה לאן לקחו אותו. הם ציפו לקבל הודעה או הסבר מהרשויות אך מעולם לא זכו לכך.

כחודש לאחר מכן גילתה המשפחה שמעצרו אושר רטרואקטיבית על ידי משרד התביעה של לאי-יאנג ושהתיק שלו הועבר לבית הדין. המשפחה עדיין לא קיבלה כל הודעה רשמית על כך.

מאוחר יותר גילו בני משפחתו שבמאי 2017 נגזרה עליו תקופת מאסר בכלא ג'י-נאן . רק באוקטובר 2017 הם זכו לבקר אותו בכלא. מר צ'נג סיפר להם שגזרו עליו שנה וחצי וקנס של 10,000 יואן.

בני משפחתו נדהמים ומזועזעים מהעובדה שהרשויות לא טרחו להודיע להם כלל על המשפט ועל גזר הדין שלו.