(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג ליו יו-הונג, תושבת מועצת דונג-לי בטיאן-ג'ין, הועמדה למשפט ב-24 באוקטובר 2017 באופן בלתי חוקי בבית דין של דונג-לי. היא נעצרה ב-5 ביולי על ידי שוטרי תחנת אזור הפיתוח בשל הפצת חומרי פאלון גונג.

למשרד התביעה בדונג-לי לא היה רישום כלשהו על משפטה של גב' ליו. בתחילת המשפט גב' ליו לא הייתה נוכחת והשופט הלך למשרד התביעה להביא אותה. היא נראתה חיוורת ורזה למרות שהייתה עצורה במשך 3 חודשים בלבד.

עורך הדין המייצג אותה טען שהראיות המוצגות על ידי התובע אינן תקפות מפני שהן נאספו באופן בלתי חוקי. בלשי המשטרה שעצרו אותה לא הציגו כל תעודה מזהה בעת מעצרה. כמו כן הם ערכו חיפוש בביתה והחרימו את חפציה האישיים.

עורך הדין אמר: "גב' ליו נחקרה תחת מעצר מנהלי ב-5 ביולי. רישומי החקירה שנעשו באותו יום אינם יכולים לשמש כראיות לכתב אישום פלילי, רק הצהרתה של גב' ליו חשובה".

גב' ליו טענה שהפצת חומרי מידע מאפשרת לאנשים להבין את העובדות הנכונות לגבי הרדיפה נגד הפאלון גונג, ושזה אינו מזיק לאיש.

המשפט הסתיים ללא פסק דין.