(Minghui.org)

בדרך כלל אנחנו מסוגלים להבחין בהרס ובהפרעות המגיעים מהרוע. אך לא קל כל כך להבחין בהם כשהם מגיעים ממתרגלים אחרים.

הזמן שנותר לנו להציל אנשים במשך תקופת תיקון הפא הוא מוגבל מאוד. אז זו בעיה רצינית כשמתרגלים מפריעים למתרגלים אחרים ומבזבזים את זמנם היקר.

כולנו מטפחים, אז באופן טבעי אנחנו לומדים את הפא ומבהירים את האמת יחד.  בהדרגה אנו הופכים לחברים טובים ויכולים לשתף דברים רבים זה עם זה. זה מתחיל בפנייה למתרגלים אחרים לגבי בעיות בטיפוח ומבחנים שקשה לעבור. אך בהדרגה פונים למתרגלים אחרים עם בעיות שיש מול אנשים רגילים.

מתרגלים אחרים אולי חושבים שמשהו פה לא תקין. אבל היות שאינם מסוגלים להבין שזוהי אכן עוד צורה של הפרעה, הם חושבים שהם צריכים להיות טובי לב ולהסתכל פנימה.

הבעיה היא שההסתכלות שלהם פנימה מתבססת על תפיסה של טיפוח אישי, ולא על טיפוח בתקופת תיקון הפא. זה גורם לבזבוז זמן יקר שהמאסטר הקצה עבורנו לאחר הקרבה ללא גבול.

זה נכון ששום דבר אינו מקרי ושעלינו להסתכל פנימה. בכל זאת, יחסים בין מתרגלים צריכים להתבסס על הפא. האמון שבין המתרגלים חייב להתבסס על האחריות שלנו כלפי הפא וכלפי מתרגלים אחרים.

עלינו לשאול את עצמנו אם עדיין יש לנו החזקות שצריך לסלק. בזבוז זמנם של מתרגלים אחרים זה בזבוז משאבים של הדאפא, וזו בעיה רצינית. עלינו להסתכל פנימה בהתבסס על טיפוח בתקופת תיקון הפא, ולא בהתבסס על טיפוח אישי לבדו.

המאסטר אומר:

"כל פעם שמגיע הקושי הם לא מסתכלים עליו עם הצד של הטבע המקורי שלהם אלא לגמרי עם הצד האנושי שלהם, כך שהשדים מנצלים את זה ומפריעים ומערערים ללא הפסקה, וזה גורם לכך שהתלמידים נתונים בקשיים במשך תקופה ארוכה. למעשה זה נובע מכך שהצד האנושי לא מבין מספיק את הפא. ריסנתם את הצד האלוהי שלכם באופן אנושי, כלומר דיכאתם את החלק שלכם שכבר טופח ומנעתם ממנו לתקן את הפא. איך יכול להיות שהצד הלא מטופח ישלוט על המחשבה העיקרית ועל הצד שכבר קיבל את הפא? הזנתם את השדים באופן אנושי ואפשרתם להם לנצל את פרצת הפא. בזמן המצוקה, אם אתם, כתלמידים, באמת יכולים לשמור על שלווה בלתי מעורערת או יכולים להציב את לבכם בהתאם לדרישות השונות כלפיכם ברמות השונות, זה יהיה מספיק בשביל שתעברו את המבחן. אם זה ממשיך בלי סוף, אם אין בעיות אחרות בשין-שינג או בהתנהגות, זהו בוודאי השד המרושע שמנצל את הפרצה של חוסר השליטה שלכם. ככלות הכל, מטפחים אינם אנשים רגילים. אז מדוע הצד של הטבע המקורי לא מתקן את הפא?" ("הסבר הפא", "יסודות להתקדמות במרץ")

כשסוף תיקון הפא מתקרב, ההפרעות וההתקפות מהרוע נעשות ערמומיות ביותר.

הכוחות הישנים משתמשים ברוחות נמוכות לסחוט לאט לאט את האמונה היציבה שלנו ולשים אותנו במצב פסיבי. הם חושפים את ההחזקות של המתרגלים או את חוסר הבנתם את הפא כדי לבזבז את זמננו ולעורר את המושגים האנושיים שלנו. הם גם יכולים לפעור פערים בתוך קבוצת מתרגלים ולתקוף אותנו משם.

צריך שתהיה לנו הבנה ברורה של מגוון הצורות שההפרעה לובשת. כל דבר שמפריע בטיפוח שלנו ובהצלת אנשים חייב להיות מסולק על ידי המחשבות הנכונות שלנו.

אנו צריכים להיות כבר בשלים מספיק להבחין ולהתריע על כל דבר שיכול להפיג את הרצון שלנו. אם לא, הרוע ישתמש לרעה בטוב הלב של המתרגלים ויגרום לכל מיני הפרעות כדי לעצור אותנו מלהציל אנשים.