(Minghui.org)

על שבעה מתרגלים, תושבי פו-שון נגזרו ב-2016 תקופות מאסר בכלא משום שסירבו לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

המתרגלת דואן שו-מיי-  נעצרה בינואר 2016. בדצמבר נגזרו עליה 3 שנים - בכלא הנשים בשן-יאנג.

המתרגלת לי יו-הואן-  נעצרה באפריל 2016. מאוחר יותר נגזרה עליה שנה אחת בכלא.

המתרגלות ג'או ג'ינג והה לי-ג'ונג- נעצרו באפריל 2016 ומייד לאחר מכן נגזרו על גב' ג'או 5 שנים ועל גב' לי - 3 שנים. שתיהן הגישו ערעור על גזר דינן. גב' הה הייתה כלואה בעבר 9 שנים בשל אמונתה.

המתרגלת טיאן צאי-יינג- כבת 60, נעצרה באפריל 2016. המשטרה החרימה את חומרי הפאלון גונג בביתה וחפצי ערך אישיים, כמו גם כ-90,000 יואן במזומן שהיו מיועדים לתשלום המשכנתא על הבית. עקב התעללות סוהרים במרכז המעצרים, התפתחו אצלה בעיות בריאות. היא אושפזה פעם אחת בבית חולים לצורך אינפוזיה, כשהיא כפותה בידיה וברגליה. לאחר מכן גזרו עליה 7 וחצי שנים בכלא.

המתרגל דו דינג-גווי- בן 65, נעצר בסוף יוני 2016. בנובמבר נגזרו עליו 3 שנים. השופט הודה לאחר מכן שלא התכוון לגזור עליו עונש מאסר. הוא עשה זאת בלחץ וועדת ה-PLAC (הוועדה הפוליטית-משפטית). לנוכח מצבו הבריאותי של מר דו, סירב מרכז המעצרים לקבל אותו והוא שוחרר בערבות.

המתרגלת לי לי-ג'ן- בת 50 נעצרה ביולי 2016 ומאוחר יותר נגזרו עליה 3 וחצי שנים בכלא. ערעורה על גזר הדין נדחה.