(Minghui.org)

הרשויות הווי בפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג, סין, עצרו לפחות 40 מתרגלי פאלון גונג בשבועות שלפני ראש השנה הסינית החדשה, שחל ב-28.1.2017.

12 אנשים בחארבין נעצרו כולם באותו יום, ב-18 בינואר. שמותיהם מפורטים במאמר באנגלית בקישור מטה.

המשטרה עצרה גם 14 מתרגלים בעיר שאנג-ג'י, וכן מתרגלת מנינג-אן ו-8 מתרגלים ממחוז לאן-שי.

שמות המתרגלים שנעצרו מפורטים במאמר באנגלית.