(Minghui.org)

כרזות ופוסטרים הופיעו ברחובות הערים של פרובינציית הה-ביי במהלך ראש השנה הסיני, כדי לשלוח מסר ממתרגלי הפאלון דאפא ולחשוף את הרדיפה נגדם. הכרזות הכילו מסרים כמו: "פאלון דאפא הוא נהדר" "אמת-חמלה-סובלנות זה נהדר" ו"פרשו מהמפלגה הקומוניסטית, מ'ליגת הנוער' ומ'החלוצים הצעירים' למען עתיד בטוח".

בשל הרדיפה המתמשכת נגד הפאלון דאפא (פאלון גונג) בסין, כל מידע לא מצונזר על פאלון דאפא הוא מחוץ לתחום לכלי התקשורת, כולל עיתונים, האינטרנט, הרדיו והטלוויזיה, הנשלטים כולם על ידי המשטר. לכן מתרגלי הפאלון דאפא מנסים דרכים יצירתיות כדי להביא לציבור בסין את המסר שפאלון דאפא הוא טוב, מה שמנוגד למה שהציבור שומע ורואה מהתעמולה המשמיצה של המשטר.

המתרגלים התולים את הכרזות והפוסטרים עושים זאת חרף הסיכון להיעצר ולהיכלא.

כרזות על עצים בחארבין, פרובינציית היילונג-ג'יאנג, ב-18 בינואר, 2017

 

  כרזות ופוסטרים בטאנג-שאן, מחוז הה-ביי  

כרזות והודעות  בבאו-דינג, מחוז הה-ביי, 29 בדצמבר של לוח השנה הירחי

 
 

 


 


הודעות פאלון דאפא על עמודי תאורה באזור מגורים של העיר קאנג-ג'ואו, פרובינציית הה-ביי
לוח תצוגה ופוסטרים בעיר שי-ג'יאה-ג'ואנג, פרובינציית הה-ביי

למאמר נוסף בנושא:

Banners Praising Falun Gong and Exposing the Persecution Seen in Numerous Public Places in China