(Minghui.org)

מר גֶה ג'ן-הואה בן ה-61 נעצר ב-21 ביוני 2016, ומאז אין מאפשרים לבני משפחתו לבקר אותו. לבני המשפחה נודע לאחרונה שנגזרו עליו 12 שנות מאסר בכלא.

מר גה נעצר יחד עם עוד שתי מתרגלות של פאלון גונג, שיטה רוחנית עתיקה הנרדפת בסין בשנים האחרונות. הם נתפסו כשתלו כרזות של פאלון גונג בעיירה ליאנג-הה השייכת לעיר שאנג-ג'י. מר גה נלקח למרכז המעצרים.

אחרי שנודע לאשתו על המעצר, היא הביאה למחלקת המשטרה של העיר בגדים להחלפה עבורו. כששאלה על מצבו אמר לה אחד הסוהרים שבעלה נמצא במעצר פלילי. לא הרשו לה לראותו והיא רק השאירה את הבגדים עבורו אצל הסוהר.

יותר מאוחר מכר של המשפחה הצליח לברר ב"משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") שמר גה קיבל 12 שנות מאסר. הרשויות מעולם לא הודיעו רשמית למשפחתו על המעצר, המשפט או גזר הדין.

נוסף לצערה של אשתו ולעובדה שאיננה בריאה, הרשויות גם השעו את כספי הפנסיה של מר גה, וכך השאירו אותה במצוקה כספית.

שני המתרגלות האחרות שנעצרו ביחד עם מר גה נשלחו גם כן למאסר: גב' שו קון נשלחה ל-10 שנות מאסר, וגב וואנג צווי ל-5 שנות מאסר.

נעצר ונכלא פעמים רבות מאוד בשל אמונתו

ב-2001 הוא נשלח לשלושה חודשים למרכז שטיפות מוח וחינוך מחדש. אחר כך עצרו אותו במרכז מעצרים אה-צ'נג למשך 21 יום.

ב-2002 הוא נעצר בשל חלוקת חומר מידע על הרדיפה שמנהל המשטר הקומוניסטי הסיני נגד מתרגלי הפאלון גונג. הוא נשלח לשנתיים מאסר במחנה עבודה בכפייה צ'אנג-לינג-דזי, שם עבר עינויים חמורים.

פעם היכו אותו הסוהרים ואסירים פליליים ששיתפו פעולה עם הסוהרים, עד ששתי צלעות שלו נשבו. הוא אולץ לעבוד עבודת כפייה עם חומרים רעילים כמעט כל יום.