(Minghui.org)

בשבוע האחרון הייתי במצב גרוע וחשתי מנומנמת במהלך לימוד הפא. ניסיתי בכל מאודי להתגבר על כך, אך ללא הצלחה. נעשיתי מנומנמת גם בתרגול, ואפילו נרדמתי בתרגיל הראשון "בודהא מותח אלף ידיים". בזמן שליחת המחשבות הנכונות, גם כשלא הרגשתי מנומנמת, ההשפעה שלהן לא הייתה טובה, והרגשתי כאילו אינני שולחת את האנרגיה שלי החוצה. ידעתי שיש לי הפרעות וחיפשתי פנימה לגלות את הבעיה. המשכתי לחפש פנימה במשך מספר ימים, אבל לא הצלחתי לתפוס את הנקודה העיקרית. המצב לא השתנה בהרבה.

אתמול קראתי מאמר באתר מינג-הווי בשם "מתרגלים עמיתים, שימו לב בבקשה לשליחת מחשבות נכונות, כדי לנקות את הממדים שלנו עצמנו". מיד שלחתי את המחשבה הזאת. הרגשתי שמרחב מסוים בממד שלי התנקה. הבנתי שכשהרפיתי את עצמי וסיפקתי מרחב מחיה לרוע, היו אלמנטים מרושעים רבים בממד שלי עצמי.

המשכתי לשלוח מחשבות נכונות במשך יותר מ-20 דקות וגיליתי שהממד שלי נעשה נקי הרבה יותר. לאחר מכן שלחתי מחשבות נכונות לסירוגין במשך כמה שעות. בכל פעם שעשיתי זאת, הרגשתי שמשהו התנקה ושהמחשבה שלי נעשית בהירה יותר ויותר.

בערב, במהלך לימוד הפא הקבוצתי, המחשבה שלי הייתה נקייה מאוד ולא חשתי עוד רדומה. הבוקר הייתי במצב טוב, ולא הייתה לי עוד ההרגשה שאיני יכולה לשלוח החוצה את האנרגיה שלי.

אני באמת מוקירה מתרגלים עמיתים המזכירים לי לעשות זאת, ומקווה שמתרגלים שיש להם אותה בעיה ישימו לב לנקות את הממדים שלהם עצמם. אתם תזכו לתוצאות טובות.