(Minghui.org)

ב-13 באפריל 2016 עצרו רשויות העיר וויי-פאנג את המתרגל ליו ליאנג-מין בשל סירובו לוותר על אמונתו בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת כיום בסין. הוא הועבר למרכז המעצרים צ'אנג-לה, שם עונה עד שהיה על סף מוות. מר ליו הובהל לבית החולים וכמה ימים לאחר מכן נגזרו עליו 3 שנים בכלא.

ב-19 בינואר הועבר מר ליו לכלא שאן-דונג, שם נמשכה מסכת העינויים שלו, כדי שיוותר על אמונתו. אחרי זמן קצר הובהל שוב לבית החולים של משטרת שאן-דונג והרופא הודיע למשפחתו על מצבו הקריטי. המשפחה קיבלה היתר לבקר אותו למשך מספר דקות טרם אולצו לעזוב את המקום בכוח.