(Minghui.org)

על-פי מקורות פנימיים, הוועדה הפוליטית-משפטית (PLAC) של פרובינציית היילונג-ג'יאנג, לוחצת על בית דין בצ'י-צ'י-האר להעמיד מחדש למשפט את המתרגלת צ'ו שו-רונג שהתביעה המשפטית נגדה נדחתה בבית דין כ"לא קבילה".

גב' צ'ו נעצרה ב-8 בנובמבר 2015. היא הועמדה לדין ב-9 באוקטובר 2016 על הפצת מידע לגבי הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. עורך דינה טען שאין כל חוק בסין המפליל את הפאלון גונג והפריך את הראיות של התביעה שהושגו באמצעות עינויים.

השופט המכהן דחה את התביעה כלא קבילה, אבל גב' צ'ו נותרה כלואה.

משפחתה של גב' צ'ו פנתה פעמים רבות לבית הדין של מועצת לונג-שאן, למשרד התביעה שם ולתחנת משטרת וו-לונג כדי להביא לשחרורה. אולם כל אחת משלושת הסוכנויות שלחה את המשפחה ב"לך ושוב" מסוכנות לסוכנות.

כשבני המשפחה מחו, שלושת הסוכנויות חשפו בפניהם לבסוף שרק ה-PLAC יכולה להחליט על גורלה של גב' צ'ו.

ה-PLAC היא ועדה רבת כוח, שיש לה סניפים בכל רמת ממשל והיא כפופה להוראות ההנהגה המרכזית במפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס). ה-PLAC מנחה את סוכנויות אכיפת החוק ואת המערכת המשפטית לעצור ולכלוא מתרגלי פאלון גונג ולכפות עליהם לוותר על אמונתם, בדרך כלל באמצעות אלימות ועינויים.

משפחתה של גב' צ'ו ביררה את העניין עם ה-PLAC בצ'י-צ'י-האר שהפנה אותה למשרד העתירות, והוא בתורו הפנה אותה בחזרה ל-PLAC.

בן משפחה העובד ברשות ברמת הפרובינציה, דיווח לאחרונה למשפחה שה-PLAC העירוני נועץ ב-PLAC של רמת הפרובינציה, וזה האחרון התעקש לגזור דינם לכלא של כל מתרגלי הפאלון גונג העצורים.

בית הדין התבקש לגזור דינה של גב' צ'ו לשנתיים בכלא. משפחתה של גב' צ'ו שכרה שני עורכי דין חדשים להגן עליה.

למאמר קודם: Judge Tosses Out Prosecution Evidence Obtained by Torture; Woman Remains Detained For Her Faith.