(Minghui.org)

הלכתי לבקר בביתה של מתרגלת עמיתה מבוגרת ומצאתי אותה חיוורת מאד. כששאלתי אותה מה קרה, היא אמרה שלאחרונה היא החלה לסבול ממחלת לב.

התברר שהיא נזכרה לשלוח מחשבות נכונות רק כשהשעון הגיע לשעה העגולה. היא פסחה על החלק שמיועד לניקוי עצמה, ומיד זקפה את כף ידה כדי לשלוח מחשבות נכונות.

העין השלישית שלה יכלה לראות במעומעם. פעם אחת היא התחילה לשלוח מחשבות נכונות חמש דקות מאוחר יותר מהשעה הנדרשת. כשהיא התיישבה, היא יכלה לראות עצמים כהים רבים. בהתחלה היא חשבה שאולי אלה מתרגלי דאפא שהוחזקו במעצר בניגוד לחוק ושהעצמים הכהים היו הראשים שלהם. זה גרם לה לחוש עגמומיות וחוסר נוחות, אז היא עברה לשבת על ספה. היא המשיכה לחוש שם אותו דבר, אז היא עברה למיטה. אך התחושה נותרה בעינה. מאותו יום ואילך, הלב התחיל להציק לה, והיא פיתחה בעיות לב.

הצבעתי בפניה על כך שכיוון שלא ניקתה את הממד שלה ביסודיות במהלך חמש הדקות הראשונות, היא סבלה מהפרעות. הצעתי לה לשלוח מחשבות נכונות כדי לעקור מהשורש כל הפרעה מהכוחות הישנים.

כשראיתי אותה שוב זמן מה לאחר מכן, ראיתי שגוון פניה ורדרד. התברר שלאחר ששיתפתי איתה היא התחילה לנקות ברצינות את הממד שלה. כתוצאה מכך, ״בעיית הלב״ שלה נעלמה.

ב"לימוד הפא בוועידת הפא באטלנטה 2003", המורה אמר לנו:

״תיקון הפא הכולל הורס גורמים מרושעים בכמויות גדולות, ותלמידי הדאפא הבהירו את האמת בזמן שאימתו את הפא, יחד עם שליחת המחשבות הנכונות הזאת בכדי לטהר את עצמם באופן מתמשך ולסלק את הרשע בממדים אחרים, כמו גם כל הדברים האחרים שעשיתם באימות הפא. כל אלה זה להרוס את הישויות והגורמים המרושעים הללו שהכוחות הישנים סדרו, ויש לזה השפעה עצומה.

המורה חשף כאן בבהירות את החשיבות של שליחת מחשבות נכונות כדי לנקות את עצמנו.

באותה הרצאה, המורה אמר גם: "אבל בזמן הטיפוח אתה צריך שתהיה לך מודעות ברורה, לטפח ולסלק את הליקויים שלך, לרסן את ההחסרות שלך, ולסלק את ההחסרות שלך. חייבת להיות לך תחושה של טיפוס מתמיד כלפי מעלה. זהו טיפוח.

המורה הצביע כאן על כך שסילוק ההחסרות שלנו הוא חיוני לטיפוח.

ב"ביאור הפא בפגישה עם מתרגלים מאסיה פאסיפיק” שאל אחד מהתלמידים:

״לפעמים כאשר אני נתקל בקשיים אינני יודע אם זה תוצאה של הקארמה שלי או הסידורים של הכוחות הישנים.״

המאסטר ענה: ״בלי קשר לשאלה אם זה הסידורים של הכוחות הישנים או קארמה, עלינו ראשית כל לבחון את עצמנו. אני מבקש מכם לנקות את עצמכם תחילה אפילו כאשר אתם שולחים מחשבות נכונות. הסתכלו על עצמכם תחילה, ואם אתם מגלים שיש לכם בעיה, טפלו בה. עם זאת, הכוחות הישנים לא יהיו מסוגלים לעשות שום דבר; כאשר הם לא יוכלו למצוא שום דבר כדי להחזיק נגדכם הם ייסוגו אחורה. כמובן, בזמן הנוכחי אפילו אם הכוחות הישנים רוצים לסגת זה לא מספק – נקו אותם מכאן לחלוטין. לאחר שאתם מנקים את עצמכם כאשר אתם יושבים ושולחים מחשבות נכונות, נקו אותם מכאן

זה ממחיש את העובדה שניקוי עצמנו באמצעות מחשבות נכונות אינו משהו שניתן לוותר עליו, אלא משהו המבוסס על הדאפא, מבוסס על עיקרון אחד: חייבים לתקן את עצמנו כדי לתקן את מה שמחוץ לנו. (עלינו לדרוש מעצמנו במקום מאחרים). זאת ועוד – הסתכלות פנימה כדי לנקות את המחשבות הרעות, הקארמה וההפרעות, תביא לתוצאה טהורה יותר בביעור הרוע שמחוצה לנו.