(Minghui.org)

עורך דין המייצג מתרגל פאלון גונג בעיר ג'י-לין קיבל מבית המשפט המקומי איום שאף פעם לא יכפור באשמה בשם לקוחתו, שנעצרה ללא עילה חוקית. עורך הדין נכנע ללחץ בית המשפט.

הגב' וואנג שו-צ'יו נעצרה בביתה ב-25 באוקטובר 2016, בשעה שאירחה בביתה לימוד קבוצתי של ספרי פאלון דאפא (פאלון גונג), שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני. 12 חבריה שהגיעו ללמוד ביחד בביתה נעצרו גם הם, אך שוחרר ב-4 בנובמבר, אך נגדה הוצא צו מעצר רשמי בדיעבד, ב-8 בנובמבר 2016.

הפקיד שהביא את צו המעצר המאוחר לביתה של גב' וואנג חתם בעצמו על צו המעצר בשם בעלה, משום שבעלה סירב לחתום על הצו.

במשפט שנערך לגב' וואנג ב-19 בינואר 2017 הורשו רק בעלה ובנה להיכנס לאולם. עורך הדין של גב' וואנג הגיש בשמה הודאה באשמה לאחר שיום קודם לכן קיבל איום משאן ליאן-הונג מבית המשפט האזורי צ'אנג-יי.

עורך הדין אמר לבעלה של גב' וואנג שיצפו לגזר דין של 4 שנות מאסר לגב' וואנג.