(Minghui.org)

לאחרונה, נגזרו על מתרגלת הפאלון גונג ג'אנג פנג-שיה תושבת העיר לינג-יואן 4 שנים בכלא. גזר דינה התקבל ב-14 בנובמבר 2016, לאחר שהועמדה למשפט בבית דין בעיר.

גב' ג'אנג הייתה מלצרית במסעדה. בעל המסעדה נעצר בתחילת יוני על שהציג בטלוויזיה במסעדה שלו תכניות של רשת NTDTV, רשת סינית עצמאית (ניו טאנג דיינסטי טלוויז'ן) שמושבה בארה"ב. שוטרים ממחלקת ביטחון הפנים טענו שגב' ג'אנג שוחחה עם אנשים על ציוד להתקנת לוויין טלוויזיה כדי לצפות בשידורי NTD. בעקבות זאת, היא נעצרה בתחילת יולי 2016.

גב' ג'אנג הואשמה בשימוש ב"ארגון כת כדי לערער את אכיפת החוק", האשמה שגרתית בה משתמשת המפלגה הקומוניסטית הסינית לכלוא מתרגלי פאלון גונג.

עורך דינה כפר באשמת לקוחתו במהלך המשפט, בטענה שלהאשמה אין כל בסיס בחוק הסיני ושחסרות בה הוכחות מספיקות.

גב' ג'אנג הוחזקה במעצר במרכז המעצרים צ'או-יאנג. עורך דינה פגש בה שם ב-19 בספטמבר וכך נודע לו שמצב בריאותה הגרוע ושיש לה בעיות בלב. עורך הדין ובני משפחתה פנו למחלקת ביטחון הפנים בעיר לבקש לשחררה עקב מצב בריאותה. הרשויות התעלמו מהבקשה.