(Minghui.org)

המשטר הקומוניסטי בסין והמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס), ממשיכים עדיין לרדוף את מתרגלי הפאלון דאפא. אבל עוד ועוד אנשים לומדים את העובדות לגבי הפאלון דאפא ומגִנים על המתרגלים.

יושב ראש הוועדה הפוליטית המייעצת ברמת מחוז הגיע לאחד הכפרים בלוויית פקידי רשות אחרים כדי לפקח על פרויקט בנייה. בדרכם עברו ליד ביתו של מתרגל פאלון גונג. יושב הראש נכנס לחצר הבית וראה שם קבוצת אנשים קוראת בספרים. מתוך סקרנות הוא שאל: "אתם קוראים ביחד ספרים? על איזה ספר מדובר?"

הוא הרים את מבטו וראה על הקיר את תמונת מייסד הפאלון דאפא (פאלון גונג). היא הבין מיד ואמר לאנשים שבאו עמו: "בואו נלך. אל תפריעו להם".

במקרה אחר, בזמן פגישה בכפר, ניסה אדם מכפר שכן אחר לתקוף ולהשמיץ לפתע את הפאלון דאפא. יושב הראש נזף בו מיד מול בכירי הכפר ומול כפריים רבים ואמר לו: "שתוק! פאלון דאפא אינו כת. אין גם שום חוק המדבר על כך".

האדם שהכפיש את הפאלון דאפא ישב נזוף. בן משפחה צעיר הוכיח אותו: "איך אתה יכול בגילך לומר שטויות כאלה?"

שוטר בגמלאות מציל שלטים של הפאלון דאפא

מאת אחד הכתבים בסין

אחד השוטרים הגמלאים גר ברובע השכונה שלי. הוא אחראי לנקות לוחות מודעות של הקהילה עם הדגשה על הסרת כרזות הבהרת העובדות שמדביקים מתרגלי הפאלון דאפא.

במשפחתי יש כמה שוטרים, כך שהיה לי קל למצוא בסיס משותף לשיחה עמו. סיפרתי לו על הפאלון דאפא (פאלון גונג) ועזרתי לו לפרוש מהמק"ס וארגוניה.

לפני כמה שנים אחד המתרגלים נתן לו עותק של "ג'ואן פאלון", הספר העיקרי של הפאלון דאפא. הוא הסכים עם מה שקרא והבין באמת ש"פאלון דאפא הוא טוב! אמת-חמלה-סובלנות זה טוב".

לפני ימים אחדים הוא ראה בכל מקום שלטים עליהם כתוב: "הגישו תביעה נגד ג'יאנג דזה-מין". הוא אמר לי: "אני מסכים שהפאלון דאפא הוא טוב ואמת חמלה סובלנות הוא טוב, אבל אם מתרגל מעורב בפעילות פוליטית, אני אקח אותו לתחנת המשטרה".

ידעתי שהוא פשוט אינו מבין אותנו. הפשלתי את המכנס מרגלי השמאלית כדי להראות לו את הצלקות שקיבלתי כשעברתי עינויים במחנה העבודה המקומי בכפייה.

אמרתי לו: "איננו תובעים לדין את המשטרה. אנחנו תובעים לדין את ג'יאנג דזה-מין. זהו ג'יאנג שנתן את הפקודות לעצור מתרגלים וכפה על מחלקות המשטרה והארגונים המשפטיים לרדוף את הפאלון דאפא".

הוספתי: "לתבוע את ג'יאנג ולהעמידו למשפט יעזור להציל את האנשים האלה שמתעללים במתרגלים. זה יעצור אותם להמשיך לרדוף את הפאלון דאפא וכך לא ייפלו ביחד עם המפלגה כשהיא תאבד את כוחה ושלטונה". הוא בחן את הצלקות על רגלי ועזב ללא מילה נוספת.

יום אחד ראיתי אותו שוב והוא אמר: "שמרתי על כל השלטים של הפאלון דאפא ותיקנתי את אלה הזקוקים לדבק חדש". הודיתי לו ואמרתי: "אתה תבורך על כך".