(Minghui.org)

כבר כמה שנים אני שם לב שתומכי שן יון רבים מתלבשים באופן רגיל מאוד כשהם באים לצפות במופע ה"שן יון". התעצבתי לראות את זה כי "שן יון" הוא כה מיוחד. בשנה שעברה, הבחנתי שיותר אנשים התלבשו באופן פחות מכובד מאשר בשנה שלפניה.

הערתי על כך בפגישת לימוד, אך אחרים לא נתנו לזה חשיבות רבה מדי. אז חשבתי שבטח יש לכך משהו הקשור אליי. לא ניצלתי את ההזדמנות להסתכל פנימה כדי למצוא מה זה יכול להיות, אלא רק אמרתי לעצמי שאני עושה מזה עניין גדול מדי.

במשך קידום ה"שן יון" השנה, המתאם המקומי שלנו העביר הודעה מטעם משרד השן יון האומרת שלקוחות רבים לא התלבשו בהתאם בבואם למופע, אז כשהם קונים כרטיסים עלינו להזכיר להם באדיבות את קוד הלבוש.

לאחרונה האזור שלנו גם פרסם מודעה על המופע בחוברת קופונים. המודעה הייתה יפה מאוד ומכרנו מספר כרטיסים, אך הרגשתי שזה לא יאה לפרסם שם מודעה על מופע כמו השן יון, כי זה עלול לפגוע בתדמית ובמיתוג של השן יון בטווח הרחוק.

העליתי זאת בפני המתאם המקומי והתשובה שקבלתי הייתה שזו מודעה אזורית, ושבמדינות אחרות גם עושים כך ובחלקן הצליחו למכור בדרך זו מספר רב של כרטיסים, אז זה בסדר שנעשה כך גם כן.

עדיין הרגשתי חזק שפרסומת שכזו אינה הולמת את מה שאנחנו מנסים להציג – מופע ברמה הגבוהה ביותר. אף מותג ברמה גבוהה שכזו לא משתמש בפרסום מסוג זה. מה הסיבה להרגשה הכל כך חזקה שלי לגבי זה?

היא גרמה לי לחשוב: האם עניין מודעת הפרסומת קשור ללקוחות שלא מתלבשים בהתאם לקוד הלבוש? האם זה בגלל שאנחנו מודאגים מדי לפעול היטב בקידום המופע ולמכור כרטיסים, ששכחנו להיות נחושים בהגנה על תדמית ומותג השן יון? וגם, כשאנחנו יוצאים לתלות פוסטרים, לחלק עלונים ולמכור כרטיסים, האם כל אחד מאיתנו מתלבש בהתאם ונראה מקצועי? כשאנחנו מוכרים כרטיסים דרך הטלפון, האם אנחנו נשמעים אדיבים ומקצועיים?

אני מבין שכשאנחנו מקדמים את המופע, אנחנו מנסים למצוא משהו ביחס של עלות-תועלת כדי להגיע לאנשים שבטווח היעד שלנו. אך עלינו גם לזכור לקחת בחשבון האם קידום מסוג זה הולם את המיתוג והתדמית של שן יון. אם זה לא כך, אני מרגיש שאין עלינו לעשות זאת גם אם זה יכול לעזור במכירות הכרטיסים בטווח הקרוב.

אני מאמין שכל מתרגל צריך לחשוב על להגן על תדמית השן יון כמותג, ושמתאמים מקומיים צריכים לבחור בשבילנו מקומות נאותים לקידום המופע, מקומות נאותים לפרסום מודעות, ולוודא שדוכני מכירת הכרטיסים שלנו הולמים את האלגנטיות של מותג השן יון.

האופן והמקומות שבהם אנחנו מקדמים את שן יון משפיעים על האופן שבו אנשים רואים את המופע. אם אנחנו משתתפים באירועים שאינם בהתאם למותג השן יון, אז אנחנו מורידים את המעמד של המופע.

הרושם שהאנשים מקבלים על שן יון מבוסס על האופן הכולל שבו אנחנו מציגים את המופע, ולא רק על המילים והפעולות שלנו.

האחריות של כולנו היא לעזור לאנשים להבין ש"שן יון" הוא מותג ברמה הגבוהה ביותר. כשתהיה להם ההבנה הזאת, באופן טבעי הם יתייחסו לזה כמו שצריך.