(Minghui.org)

המתרגלת יאנג צ'ון שיו בת 63, גמלאית תושבת בייג'ינג, הועמדה למשפט ב-23 באוגוסט בשל סירובה לוותר על אמונתה בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

שני עורכי דינה של גב' יאנג טענו שאין כלל חוק בסין המפליל את הפאלון גונג ושהרדיפה הינה בלתי חוקית בעליל. הם הדגישו שמלכתחילה אסור היה לרדוף את לקוחתם על מימוש זכותה החוקתית לחופש אמונה.

מעצר חמישי

גב' יאנג נעצרה ב-20 באפריל 2016. לפני מעצרה האחרון הייתה במעצר 4 פעמים על כך שהחזיקה בנחישות באמונתה בפאלון גונג.

היא נשלחה ל-30 יום למעצר פלילי במרכז המעצרים פנג-טאי.

עם תום תקופת המעצר, סירבו הרשויות לשחרר אותה. בסוף מאי, הם נתנו תוקף רשמי למעצרה, וב-3 באוגוסט העבירו את תיק החקירה שלה למשרד התביעה בפנג-טאי ולאחר 8 ימים העבירו את התיק לבית הדין בפנג-טאי.

הפרות של הליכי משפט והתעללות פיזית

כשהחל המשפט ב-23 באוגוסט, הבחינו שני עורכי דינה שלא הוצא זימון משפטי ללקוחתם כנדרש בחוק.

גב' יאנג העידה גם שהשוטרים שעצרו אותה הפרו את ההליכים המשפטיים ואת זכויות האדם שלה. "השוטרים פרצו בכוח לביתי והחרימו חפצי ערך מבלי להציג בפניי צו חיפוש, וגם לא נתנו לי את רשימת הפריטים המוחרמים".

"כשמחיתי על המעצר הבלתי חוקי, הם הכו אותי בפניי שנחבלו חמורות. במעצר נעלו אותי השוטרים בכלוב מתכת במשך תקופת זמן".

גב' יאנג הסבירה בעדותה מדוע היא נחושה באמונתה למרות הרדיפה. "הדבר החשוב ביותר עבורי הוא לשמור על מצב גופני בריא. בעבר, נדבקתי במחלות רבות, אבל הפאלון גונג החזיר לי את בריאותי ואפשר לי ליהנות מחיים חופשיים ממחלות".

"כמו כן לימדה אותי השיטה להיות אדם טוב, כך שאינני שומרת טינה לאף אחד. אני רק רוצה לספר לאנשים שהרדיפה מוטעית, וזו אמירה שאינה גורמת נזק כלל".

השופט הו נעל את הישיבה מבלי לגזור את דינה של גב' יאנג. הוא אמר שיודיע מאוחר יותר על תאריך חדש לשימוע.