(Minghui.org)

המתרגלת, דונג גווי-וון, תושבת העיר צ'ינג-ג'ואו הועמדה למשפט ב-31 באוגוסט בשל סירובה לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

זו אינה הפעם הראשונה שגב' גווי-וון מהווה מטרה בשל אמונתה. בעבר נגזרו עליה תקופות מאסר במחנה עבודה בכפייה ובכלא, אבל היא מעולם לא הפסיקה את מאמציה לספר לאנשים שהרדיפה איננה צודקת.

מעצרה האחרון ב-7 במארס 2016 התבצע לאחר שהלשינו עליה למשטרה שהיא משוחחת עם אנשים על הפאלון גונג.

במהלך משפטה באוגוסט, עורך דינה מר שיונג טען שאין כל חוק בסין המפליל את הפאלון גונג ושמלכתחילה לא היה צריך להביא את לקוחתו למשפט.

כשהגיע תור גב' דונג להעיד, השופט ג'נג הפריע לה כל הזמן.

התובע הצהיר שהיו מספר עדים שדיווחו על גב' דונג, אבל לא הציג אף עד בבית הדין כדי שיעמוד לחקירה נגדית.

השופט והתובע נאבקו להפריך את טיעוניו של הסנגור, אבל גישתם החלה בהדרגה להתרכך.

בסופו של דבר התובע הודה: "המפלגה הקומוניסטית הסינית רודפת את הפאלון גונג במשך שנים רבות ומתרגלים רבים אכן הורשעו שלא כדין".

אחרי השימוע, השופט ג'נג לקח את עורך הדין שיונג הצידה ושאל: "מדוע לדעתך הממשלה לא העזה לקבוע בחוק שהפאלון גונג הוא שיטה שאסור לתרגל בה?"

מר שיונג ענה: "המשטר הקומוניסטי הסיני הוא השלטון היחיד בעולם המתנגד לפאלון גונג".