(Minghui.org)

מאז השנה שעברה הסביבה המקומית שלנו אינה טובה. מתרגלים נעצרו בזה אחר זה, ולמרות מאמצי ההצלה שלנו איש מהם לא שוחרר. אני חושב שהגיע הזמן שנחשוב על הסיבות ונחלוק את ההבנות שלנו.

 האם מקור הבעיה בפקידים המקומיים?

לאחרונה מספר מתרגלים ייחסו את הסביבה הגרועה שלנו למזכיר עירוני חדש של סניף המפלגה הקומוניסטית הסינית, ואז הפיקו מספר פוסטרים לגבי הפשעים שלו ותלו רבים מהם בעירנו ובאזורים ומחוזות סמוכים. אבל במקום שמתרגלים ישוחררו, מספר מתרגלים נוספים נעצרו.

המתרגלים המקומיים שלנו עדיין לא רצו להסתכל פנימה, והתחילו להתמקד במפקד של היחידה המקומית לביטחון והפיקו פוסטרים לגביו.

כאשר כמה מתרגלים פנו לרשויות המקומיות כדי לבקש את שחרורו של מתרגל מסוים, הם התייחסו אל הפקידים המקומיים כאל יריבים, וכבר מההתחלה גרמו שהם יפנו נגדנו. הם החזיקו בגישה של מאבק, האשמה ותרעומת. התנהגותם לא הייתה התנהגות של מתרגלי פאלון דאפא, אלא יותר כמו אנשים רגילים שהלכו לשם להתווכח עם הפקידים לגבי החוק. נקודת המוצא שלהם בהתנגדות לרדיפה הייתה ההחזקות שלהם.

אנחנו יודעים שעלינו לספר לאנשים את העובדות על הפאלון גונג ולהציל אותם, אבל כאשר נקודת המוצא שלנו אינה הצלת האנשים, אלא שחרור מתרגלים עמיתים, לא נצליח להגיע רחוק, מכיוון שהמנטליות שלנו אינה נכונה.

בוודאי שבאזורים רבים מתרגלים הרתיעו בהצלחה פקידים מקומיים על ידי חשיפת פשעיהם. אם כן מדוע הצליח חלקם לעשות זאת בהצלחה בעוד שאחרים גרמו לרדיפה רצינית נוספת? עלינו לחשוב על כך ברצינות.

להסתכל פנימה כדי לזהות את הסיבה האמיתית לרדיפה

אם אנחנו לא מצליחים להסתכל פנימה אלא במקום זאת מייחסים את הסביבה הגרועה לפקידים מסויימים, האם איננו מסתכלים החוצה? זה קורה כאשר אנחנו שמים יותר מדי משקל על הממד האנושי ומתעלמים מהסיבות האמיתיות שבבסיס.

עלינו לשאול את עצמנו האם אנחנו מסתכלים על הרדיפה כרדיפה של בני אדם נגד בני אדם? האם שכחנו שאלה למעשה הכוחות הישנים המרושעים ששמו להם למטרה את הדאפא ומתרגלי הדאפא?

אם אנחנו מחזיקים בתרעומת ומנסים להילחם עם הרשויות, זה נותן לכוחות הישנים פרצה המאפשרת להם לבלום את מאמצינו.

המאסטר אמר:

"אמרתי בעבר, שלמעשה כל מה שמתרחש בחברה האנושית הרגילה היום נובע מהלבבות של תלמידי הדאפא. למרות שקיימים הכוחות הישנים, אבל אם אין לכם את הלב ההוא, הם לא יוכלו לעשות שום דבר. אם המחשבה הנכונה שלך מספיק חזקה, הכוחות הישנים לא יכולים לעשות כלום." ("הרצאת פא בוועידת הפא בפילדלפיה, ארה"ב, בשנת 2002”)

בואו נהיה רציונליים כאשר אנחנו עומדים בפני הרדיפה. אין אלה הפקידים המקומיים הללו שהחלו את הרדיפה, אלא ההחסרות שלנו אשר נוצלו על ידי הכוחות הישנים.

אני מציע שניקח כולנו צעד אחורה, נלמד את הפא, נסתכל פנימה לזהות את הבעיות שלנו, נתקן כל דבר שאינו בקו אחד עם הפא, ושנשלח מחשבות נכונות לעיתים קרובות יותר. ואז, בואו נלך לשלטון המקומי כדי לספר להם את העובדות על הפאלון גונג כשאנו משתמשים במקרים הספציפיים האלה של הרדיפה.

אם נוכל לעשות כך באופן ישר, המאסטר יעזור לנו והרוע בממדים האחרים יתפורר באופן טבעי. כתוצאה מכך, הסביבה המקומית שלנו תשתפר והמתרגלים העמיתים שלנו שמוחזקים בשבי ישוחררו.

האמור לעיל הינן ההבנות האישיות שלי. אם אתם מוצאים משהו לא ראוי או שאינו מתאים לפא, אנא הצביעו על כך ותקנו זאת.