(Minghui.org)

חדשות היום מסין כוללות מקרי רדיפה שהתרחשו ב-17 ערים או נפות ב-10 פרובינציות.

על-פי הדיווח הזה, 127 מתרגלי פאלון גונג נחשפו להתעללות במהלך כליאתם. לפחות 9 מהם נעצרו באופן בלתי חוקי. פירוט של כל מקרה ניתן לראות במאמר המקור, בקישור המופיע למטה.

מפת סין בה מסומנות הערים או הנפות בהן התרחשה הרדיפה

1. בנפת פא-קו שבפרובינציית ליאו-נינג: גזרו על המתרגל צ'ן יאנג 3 שנים בכלא דא-ביי בעיר שן-יאנג. הוא הגיש ערעור, אבל במשפטו השני, גזר הדין המקורי נשאר בתוקף.

2. בעיר דזאו-יאנג שבפרובינציית הו-ביי: גזרו 7 שנים בכלא על המתרגלת לי-דזה-לאן בת ה-70.

3. בעיר צ'ו-שיונג שבפרובינציית יון-נאן: גזרו על שתי המתרגלות וואנג פינג ואן לאן-בו 7 ו-3 שנים (לפי הסדר) בכלא. גב' וואנג הועברה ישירות לכלא הנשים ביון-נאן. גב' אן הועברה למרכז המעצרים בעיר.

4. בעיר דא-ליאן שבפרובינציית ליאו-נינג: גזרו 3 וחצי שנים בכלא שן-יאנג על המתרגלת ג'אנג שו-שו.

5. בעיר צ'נג-דו שבפרובינציית סיצ'ואן: גזרו 3 שנים בכלא על המתרגל סו צ'ינג-הואה. הוא הוחזק קודם לכן במרכז המעצרים בנפת פי.

6. בעיר דזי-בו שבפרובינציית שאן-דונג: גזרו 4 שנים על המתרגל יואן צ'אנג-ליאן.

7. בנפת וו-'י שבפרובינציית הה-נאן: גזרו 3 שנים בכלא על המתרגלת וואנג גואו-ג'נג בת 56. גזר הדין ניתן ללא שימוע בבית דין. היא נותרה במעצר במרכז המעצרים בעיר ג'יאו-דזואו.

8. בעיר הואי-אן שבפרובינציית ג'יאנג-סו: גזרו 3 שנים וחצי בכלא על המתרגלת ג'נג הונג-שיה. היא הגישה ערעור לבית דין הביניים בעיר, אך גזר דינה נותר בתוקף והיא הועברה לכלא הנשים בעיר נאן-ג'ינג.

9. בעיר ג'ין-ג'ואו שבפרובינציית ליאו-נינג: גזרו תקופת מאסר על המתרגלת צ'נג יינג. היא הועברה לכלא הנשים בפרובינציה.

10. בעיר פאן-ג'ין בפרובינציית ליאו-נינג: המתרגל לי ג'ו-הואה נמצא במעצר. מר לי, גמלאי חברת בניית כבישים בשדה הנפט ליאו-הה נעצר בביתו בתחום מועצת שינג-לונג-טאי. השוטרים בזזו את ביתו והחרימו ספרי פאלון גונג. הוא הוחזק במעצר במרכז המעצרים בעיר למשך 15 יום.

11. בעיר פו-קאנג באזור האויגורי שין-ג'יאנג: נעצר בביתו המתרגל וואנג וון-די בשנות ה-70 לחייו.

12. בנפת טאי-קאנג שבפרובינציית הה-נאן: נעצרו שני המתרגלים גאו ג'י-שי ומר סון משום שחילקו חומרי פאלון גונג. מקום הימצאם אינו ידוע.

13. בנפת לין-צ'ואן שבפרובינציית אן-הווי: נעצר המתרגל ג'או הואה-ג'יה בחנותו. הוא הוחזק במשך 12 ימים במרכז המעצרים בנפה.

14. בעיר בן-שי שבפרובינציית ליאו-נינג: המתרגל ג'ין ג'ון-בו בן 56 במצב קריטי. במהלך משפטו הראשון נגזרו עליו 12 שנים בכלא. לאחר שערער, הופחת גזר דינו ל-9 וחצי שנים בכלא דונג-לינג בשן-יאנג. הוא סבל משבץ והוא סובל כעת מדימומים במעיים ואינו יכול לאכול. הוא הועבר לבית החולים בשן-יאנג.

15. בעיר וו-האן שבפרובינציית הו-ביי: המתרגל ג'ואו שי-קון נמצא במעצר. ביתו נבזז על ידי מחלקת הביטחון של אוניברסיטת וו-האן והוא נלקח למרכז המעצרים בהונג-שאן.

16. בעיר וויי-פאנג שבפרובינציית שאן-דונג: נעצרו שתי המתרגלות טאנג שיו-מיי וגב' גואו, משום ששוחחו עם אנשים על הפאלון גונג בשוק האיכרים שווי-קו.

17. בעיר צ'אנג-צ'ון שבפרובינציית ג'י-לין: נעצרה המתרגלת ג'או לי-רונג. היא נלקחה לחקירה במשטרה והשוטרים החרימו מביתה ספרי פאלון גונג. היא הוחזקה במשך 5 ימים במרכז המעצרים וויי-דזי-גואו.

18. בעיר וויי-פאנג שבפרובינציית שאן-דונג: המתרגלת וואנג שיו-יאן נמצאת במעצר משום שחילקה חומרי פאלון גונג. השוטרים החרימו מביתה ספרי פאלון גונג, חומרי מידע, מחשב נייד קטן ושטרות כסף עם מסרים של הפאלון גונג. היא הוחזקה במרכז המעצרים במשך 10 ימים.

פרטים נוספים במאמר באנגלית בקישור מטה.

באתר מינג-הווי מתקבלים ללא הרף דיווחים על הרדיפה, ואלה שאינם מתפרסמים כמאמר עצמאי, מתפרסמים בריכוז דיווחים כמו זה שלעיל. להלן הפנייה לריכוז דיווחים לחודש דצמבר:

בעברית - ריכוז דיווחים שהגיעו לאתר מינג-הווי ב-2 בדצמבר 2016 על רדיפת הפאלון גונג בסין (12 דיווחים)

▪ Additional Persecution News from China – December 15, 2016 (14 Reports)

  Additional Persecution News from China – December 16, 2016 (22 Reports)
 • ▪ Additional Persecution News from China – November 17, 2016 (23 Reports)
 • ▪ Additional Persecution News from China – December 18, 2016 (19 Reports)
 • ▪ Additional Persecution News from China – December 19, 2016 (11 Reports
 • ▪ Additional Persecution News from China – December 20, 2016 (11 Reports)
 • ▪ Additional Persecution News from China – December 21, 2016 (13 Reports)
 • ▪ Additional Persecution News from China – December 22, 2016 (9 Reports)
 • ▪ Additional Persecution News from China – December 24, 2016 (21 Reports)
 • ▪ Additional Persecution News from China – December 25, 2016 (13 Reports)
 • ▪ Additional Persecution News from China – December 26, 2016 (8 Reports)
 • ▪ Additional Persecution News from China – December 27, 2016 (12 Reports)
 • ▪ Additional Persecution News from China – December 28, 2016 (16 Reports)
 • ▪ Additional Persecution News from China – December 29, 2016 (19 Reports)
 • ▪ Additional Persecution News from China – December 30, 2016 (18 Reports)