(Minghui.org)

ב-15 ביוני 2016 נגזרו על גב' גו יינג-הואה בת ה-60 שש שנים בכלא בשל אמונתה בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

משום שאין כל חוק בסין הקובע שפאלון גונג הוא פשע, עתרה גב' גו על גזר הדין הבלתי צודק לבית דין הביניים בשן-יאנג.

שנה קודם לכן, כשנעצרה, השוטרים ערכו חיפוש בביתה והחרימו את המחשב שלה, המדפסת, ספרי פאלון גונג וכ-1,000 יואן במזומן.
ביתה של גב' גו לאחר עריכת החיפוש בו

בעבר נעצרה גב' גו, גמלאית משרד הרכבות המרכזי בשן-יאנג, מספר פעמים. פעמיים שלחו אותה למחנה עבודה בכפייה ובמאי 2006 גזרו עליה 7 שנים בכלא הנשים בליאו-נינג.

עינויים שעברה בעבר

בעודה כלואה לפני כ-10 שנים, גב' גו עברה עינויים קשים וסבלה מחבלות חמורות.

הסוהרת בבית הכלא הורתה לאסירות להכות אותה, אחרת לא יפחיתו להן את תקופת המאסר.

האסירות ידעו שגב' גו היא אדם טוב, אך בלית ברירה אחת מהן אמרה: "אני ארגיש אשמה אם אכה אותך, אבל אם לא אעשה מה שהסוהרים רוצים ממני, גזר דיני לא יופחת".

הן סגרו את פיה בנייר דבק, משכו וגררו אותה בשערותיה ממשרד הכלא לחדר הפגישות.

הן שפכו עליה מים קרים בחורף ופתחו את חלון התא כשבחוץ טמפרטורה של מינוס 15 מעלות בחוץ. כמו כן השתמשו בסמרטוט רטוב להכות אותה שוב ושוב בצלעותיה, עד שבסופו של דבר צלעותיה אכן נשברו.