(Minghui.org)

מתרגלות הפאלון גונג הגב' דנג צווי-פינג, גב' לי שיונג-ג'ן, גב' פו ג'י-מינג, גב' לי-לי וגב' צ'ינג לי-יואן – נשפטו בבית המשפט של מחוז אר-שאן ב-16 בפברואר 2017. ראה: ארבעה חברי קונגרס דוחקים בנשיא סין לשחרר 8 מתרגלי פאלון גונג שנעצרו לאחרונה .

הגב' דנג קיבלה גזר דין של 6 שנות מאסר; הגב' לי שיונג-ג'ן קיבלה 4 שנים; גב' פו – 3 שנים ועוד 5 על תנאי.

שתי האחרות לא קיבלו גזרי דין.

המשפט החל בתשע בבוקר והסתיים בארבע אחר הצהריים.

עורך דינה של הגב' לי שיונג-ג'ן תשאל את השופט לגבי זה שהשופט הלך למרכז המעצרים כדי ללחוץ על לקוחתו שתודה באשמה, ובנוסף לחץ עליה לפטר את עורך הדין. עורך הדין והשופט טענו זה כנגד זה, מה שגרם לשתי הפסקות במשפט.

עורך הדין אמר שאין כל חוק בסין הקובע שלתרגל פאלון גונג אינו חוקי.

המתרגלות הואשמו ב"חתירה תחת אכיפת החוק", האשמה שגרתית בה משתמש המשטר הקומוניסטי בסין כדי להפליל ולכלוא מתרגלי פאלון גונג. עורך הדין של גב' דנג הצביע על כך שגב' דנג לא עשתה דבר לחתור תחת אכיפת החוק, ושהאישומים שהביא התובע אינם תואמים למעשיה של גב' דנג.

גב' דנג סיפרה לבית המשפט שתרגול הפאלון גונג הביא שיפור עצום לבריאותה. היא הפיקה שמחה רבה מהליכה על פי העקונות של "אמת, חמלה, סובלנות", ומעולם לא גרמה נזק או רעה לאיש. היא אמרה שלהיות אדם טוב זה לא פשע, ושלתרגל פאלון גונג זה לא פשע.