(Minghui.org)

הוועדה של קהילת שינג-יואן בעיר ג'יאה-מו-סי שבפרובינציית היי-לונג ג'יאנג קיבלה לאחרונה הוראה מפקידי ציבור מדרג גבוה "לבקר" אצל מתרגלי פאלון דאפא מקומיים ששלחו לבית המשפט העליון מכתבים עם תלונות פליליות נגד ג'יאנג זמין.

כוונת הוועדה הייתה לוודא שהתלונות באמת הוגשו על ידי מתרגלי פאלון גונג.

החל ב-7 ביולי 2015 ביקרו נציגי הוועדה אצל חמישה מתרגלים מקומיים באותו אזור. מתרגלים בשלושה בתי אב דיברו עם הסוכנים שהגיעו, וסיפרו להם את האמת על הפאלון גונג. שני מתרגלים לא היו בביתם כשהנציגים הגיעו.

ב-7 ביולי הייתה קבוצה של מתרגלים שלמדו את הפא בבית אחד מהם. כשנשמעה נקישה בדלת, המתרגל שזה היה ביתו פתח את הדלת לאיש ואישה שטענו שהם מבצעים מפקד אוכלוסין קהילתי, וביקשו לראות את תעודת המגורים שלו. הם דרבנו אותו לתת עוד מידע.

"האם יש לך איזה שהן אמונות דתיות?" הם שאלו.

"כן, יש לי. אני מתרגל פאלון גונג".

"האם שלחת מכתב תלונה נגד ג'יאנג זמין לבית המשפט העליון?" הם שאלו.

כשהמתרגל ענה בחיוב, הם אמרו, "ג'יאנג זמין הוא מעל גיל 80. מה הטעם להגיש תלונה נגדו? אתה צריך פשוט לשכוח מזה".

" איך אוכל לשכוח?" השיב המתרגל. "ג'יאנג היה המסית הראשי לרדיפה נגד הפאלון גונג. הוא אחראי לכל ההשמצה המרושעת שהרעילה את העם הסיני נגד הפאלון גונג. הוא גם אחראי ל-16 שנים של רדיפה שגרמה למתרגלי הפאלון גונג כל כך הרבה כאב, סבל ומוות".

הוא סיפר להם עוד על הפאלון גונג, והמתרגלים האחרים שהיו בבית נעשו יותר ויותר מודאגים.

חלק מהם פחדו שהמבקרים יעצרו אותם ויעבירו אותם למשטרה. אחרים חשבו שהמתרגל נועז ופזיז מדי לפתוח את הדלת לזרים כאשר כל כך הרבה מתרגלים נמצאים בתוך הבית ולומדים מהספרים. חלק לא רצו להיחשף בפני נציגי הרשויות ולסכן את עצמם.

אך כמה מהם הבינו שהם השתמשו בתירוץ של "להיות רציונלי וזהיר" כדי להסתיר את פחדיהם – פרצה בטיפוח שלהם בהשוואה למתרגל שצעד קדימה לדבר עם חברי הוועדה.

לאחר שחברי הוועדה הלכו לדרכם, המתרגלים שוחחו ביניהם על מה שקרה. כולם הסתכלו פנימה לגלות את ההחזקות האנושיות שלהם, והבינו שמה שקרה הוא הזדמנות טובה לחשוף את ההחזקות האנושיות ולסלקן. הם ידעו שהמתרגל שהבהיר אמת למבקרים עשה את הדבר הנכון.

הסיכוי הגדול ביותר

תחת תהליך תיקון הפא הנוכחי, מתרגלי דאפא צריכים לספר לאנשים על הרדיפה ללא שום דאגה. כל ישות התגלגלה והגיעה לפה כדי ללמוד את האמת על הדאפא. לשנות את חשיבתנו ממחשבה של קבוצה שנרדפת למחשבה של קבוצה המצילה אנשים, זה דבר מכריע.

אם תמיד נשמור על מנטליות של קורבן, איך נוכל להציל עוד אנשים?