(Minghui.org)

תושבת העיר לאנג-פאנג שוחררה ב-1 בפברואר 2017 אחרי כמעט חודשיים של מעצר.

גב' צ'או דונג-מיי נעצרה ב-5 בדצמבר 2016 אחרי שהלשינו עליה למשטרה שהיא מדברת עם אנשים על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני. משרד התביעה הוציא צו מאסר רשמי רק 11 יום לאחר מעצרה.

בני משפחתה כתבו מכתבים למשטרה, להזכיר להם את חוסר החוקיות של הרדיפה נגד הפאלון גונג, ולדחוק בהם שישחררו אותה.

עורך הדין של גב' צ'או אמר למשטרה שהיא לא עברה על כל חוק בכך שהפיצה מידע על הפאלון גונג. המשטרה בסופו של דבר הוציאה החלטה רשמית לשחרר אותה.