(Minghui.org)

ב-20 ביולי 2016 המתרגלת יאו יו-מינג, תושבת נפת הו-מה, מתה לאחר מאבק בסיבוכי שבץ, שנגרם לה מהתעללות ועינויים שעברה בבית הכלא לפני 11 שנים.

גב' יאו נכלאה משום שסירבה לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. בהיות כלואה היא עונתה באכזריות פעמים רבות, והזריקו לה סמים בלתי ידועים בעלי השפעה על המערכת העצבית.

ב-2 באוגוסט 2005 סבלה מדימום בגולגולת, וכמה שבועות מאוחר יותר היא שוחררה מסיבות רפואיות. מחצית מגופה היה משותק והיא לא הייתה מסוגלת לדבר בזמן ששוחררה.

אחרי 11 שנים ארוכות של מאבק לחיים. התעצם עוד יותר סבלם של בני המשפחה כשניסו לשרוף את גופתה כמקובל. כלא הנשים בפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג בו הייתה כלואה, החרים את כרטיס הרישום האזרחי שלה כשהתקבלה לכלא. עם שחרורה, הבכירים בכלא סירבו להחזיר אותו. כעת, כשמשפחתה הייתה זקוקה לכרטיס לצורך שריפת גופתה, רשויות הכלא לא מצאו אותו, וגם לא ניסו לעזור למשפחה לתקן את המצב.

משפחתה של גב' יאו הייתה צריכה לקנות כרטיס רישום מזויף כדי לשרוף את גופתה. לא רק שלא יכלו לחפש צדק עבור יקירתם, אלא שהיה עליהם לנקוט באמצעים כאלה כדי לשלוח אותה לעולמה כראוי.

מאמצים לחפש צדק לא נענו

ב-2 בספטמבר 2004, טרם שחרורה מהכלא, הגישו גב' יאו ומתרגלות אחרות תלונה פלילית רשמית נגד ג'יאנג דזה-מין. הן ראו בדיקטטור הסיני אחראי לפתיחת הרדיפה נגד הפאלון גונג, שבעקבותיה כלאו ועינו אותן.

לא ברור אם התלונה הרשמית שלהן נשלחה, מפני שבית הכלא עדיין המשיך לענות אותן באכזריות.

כ-4 חודשים לאחר מכן, גב' יאו הגישה מכתב עתירה לבית הדין העליון בפרובינציה בדרישה שבית הדין יחפש צדק עבורה ועבור המתרגלות הכלואות מול ההתעללות שהן סובלות בבית הכלא.

מכתב העתירה לא יצא מכותלי הכלא והעינויים שגב' יאו ומתרגלות אחרות סבלו המשיכו הלאה.

חסרת הכרה למשך 3 ימים

בספטמבר 2002 עצרו את גב' יאו ללא עילה חוקית, ובמארס 2003 נגזרו עליה 7 שנים בכלא.

בספטמבר 2003 הועברה לכלא הנשים בפרובינציה. בבדיקה רפואית התגלה שיש לה לחץ דם לא סדיר, אבל השוטר וו ג'יה שיחד את רשויות הכלא כדי שיקבלו אותה.

ברגע שהיא נכנסה לכלא הזריקו לה זריקה. היא איבדה מיד את הכרתה והתעוררה לאחר 3 ימים. היא מעולם לא גילתה איזו מין זריקה היא קיבלה.

התלייה הגדולה

גב' יאו נחשפה לצורות שונות של עינויים והתעללות משום שסירבה לוותר על הפאלון גונג וללבוש את מדי הכלא.

הסוהרים עינו אותה ומתרגלות נוספות שוב ושוב בשיטת "התלייה הגדולה" בחודשים מארס עד מאי 2004.

בעינוי הזה מושכים יד אחת של הקורבן לאחור מעבר לכתף, כדי שתתחבר ליד השנייה שעיקמו אותה למעלה מאחור. את שתי הידיים כפתו ביחד לקורה, כך ששתי הרגליים לא נגעו ברצפה וכל משקל הגוף יהיה על הזרועות שמאחורי הגב.

לעתים קרובות היו תולים את גב' יאו ומתרגלות נוספות בצורה כזאת למשך תקופות זמן ממושכות. לפעמים עד 20 או 28 שעות. בהליך הזה הסוהרים גם היו מכים אותן.

כשהתעלפו מרוב כאב, הורידו אותן ונתנו להם בכפייה סמים לא ידועים לפני שהחזירו אותן שוב למצב התלייה.

באוגוסט 2005 גב' יאו סבלה מדימום בגולגולת אבל היא נשלחה לבית החולים בחארבין רק לאחר יומיים. הרופאים בצעו בה ניתוח לפתיחת הגולגולת והעבירו אותה לפני שהחלימה לבית חולים של הכלא.