(Minghui.org)

שטוקהולם, שבדיה: פעילויות הבהרת האמת במרכז אולם קונצרטים

מתרגלי פאלון דאפא מדגימים את התרגילים ליד אולם הקונצרטים


מסבירים לעוברים ושבים על הרדיפה המתקיימת בסין כבר 18 שנה ומחתימים על עצומות להפסקת הרדיפה


בוקרשט, רומניה: פעילות להביא לסיום הרדיפה בסין התקיימה ב-5 למרץ 2017


תיירים שהגיעו לבוקרשט ב-5 במרץ 2017 שמעו על הרדיפה וחתמו על עצומות

מבקר שמתגורר 9 שנים בסין הביע את תמיכתו בהפסקת הרדיפה הקיימת של מתרגלי פאלון דאפא בסין

קלן, גרמניה: מטפחים גרמניים קיימו פעילות של הבהרת האמת ב-4 במרץ 2017

עוברים ושבים ותיירים שהגיעו לקתדרלה בקלן ב-4 במרץ 2017 שמעו על הרדיפה הקיימת למתרגלי פאלון דאפא בסין. רובם הביע רצון לחתום על העצומה להפסקת הרדיפה


עוברים ושבים ותיירים שהגיעו לקתדרלה בקלן שמעו על הרדיפה הקיימת למתרגלי פאלון דאפא בסין. רובם הביע רצון לחתום על העצומה להפסקת הרדיפההלסינקי פינלנד: מקומיים נחפשו לרדיפה הקיימת בסין בתערוכת הבריאות המקומית שהתקיימה בתאריכים 25-26 בפברואר 2017

מקומיים רבים שהגיעו לתערוכת הבריאות ב25 בפברואר 2017, וביניהם אומנים, אנשי עסקים וסטודנטים למדו על שיטת פאלון דאפא

מבקרים רבים חתמו על עצומות להפסקת הרדיפה וקצירת האיברים ממתרגלי פאלון דאפא בסין