(Minghui.org)

בפשיטה משטרתית שנערכה לאחרונה, נלכדו 18 מתרגלים מקומיים במועצת א-צ'נג בחרבין. המתרגלים האלה היו על כוונת המשטרה משום שסירבו לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

לדברי מקורות פנימיים, ב-25 בפברואר ערכה מחלקת המשטרה של חארבין פגישה עם משטרת מועצת א-צ'נג, לדון באפשרות לעצור מתרגלי פאלון גונג מקומיים. בהמשך היום נשלחו יותר מ-100 סוכנים של תחנות משטרה שונות לפשוט על בתיהם של המתרגלים.

השוטרים הופיעו בבגדים אזרחיים לעצור את המתרגלים. כשפרצו פנימה לבתים הפרטיים הם לא הציגו צווי מעצר או צווי חיפוש. הם החרימו חפצים אישיים של מתרגלים, ובכלל זה ספרי פאלון גונג, מחשבים, מדפסות ודברי ערך שונים. כמו כן הם החרימו שתי מכוניות של מתרגלים.

שמות העצורים מופיעים בכתבה המקורית באנגלית בקישור מטה.