(Minghui.org)

ב-27 ביולי 2016 אגודת הפאלון דאפא פרסמה הודעה בשם "חזקו את שליחת המחשבות הנכונות". במהלך לימוד הפא הקבוצתי המקומי שלנו הצעתי שאחרי הלימוד נשלח מחשבות נכונות זמן ארוך מהרגיל.

כשהצעתי את הרעיון הזה, היו לי החזקות לשנות את מחשבתם של המתרגלים. קיוויתי שעוד מתרגלים יצטרפו להצעה שלי. אבל התברר שכל המתרגלים היו עסוקים ורק מתרגלת אחת נותרה אתי אחרי הלימוד.

ביום הראשון המחשבה שלי לא הייתה רגועה כלל. ביום השני, הייתי מסוגלת להתרכז ללא כל מחשבות מפריעות. הרגשתי שאני מוקפת באנרגיה ולא רציתי לסיים את שליחת המחשבות. אלה היו המחשבות הנכונות החזקות ביותר ששלחתי.

באותו הזמן השין-שינג שלי עשה פריצת דרך ענקית והמחשבה שלי נעשתה פתוחה יותר.

כעת כבר עברו חודשיים מאז, ואני שולחת מחשבות במשך זמן ארוך יותר. בעבר, רק לעתים נדירות הצלחתי להיות מרוכזת. כעת, לעתים נדירות אינני מצליחה להתרכז.

בהתחלה הוספתי לשליחת המחשבות הנכונות את המחשבות המדיה המקומית ואז הוספתי בהדרגה מחשבות נכונות לגבי הרדיפה בסין, לגבי קצירת איברים ולגבי הופעות ה"שן יון".

מאוחר יותר לא הוספתי מחשבות כלשהן משום ששליחת מחשבות נכונות עצמה כללה כל דבר. ההתרוממות ברמה נעשתה בשילוב עקרונות עם פעולות מעשיות.

פעם אחת, מתרגלת שיתפה אותי בצרות של משפחתה. לא ידעתי מה לומר מאחר שאלמנטים רבים פעלו מאחורי הדברים. אבל ידעתי ששליחת מחשבות נכונות תעזור לסלק את ההפרעות למשפחתה. אמרתי לה שאוסיף מדי יום את המשפחה שלה למחשבות שלי.

עשיתי זאת במשך זמן מה ולא ידעתי כמה עזרו המחשבות הנכונות שלי, משום שלא ראיתי אותה במשך זמן מה. אבל יום אחד סיפרה לי מתרגלת אחרת, שסביבת ביתה של אותה מתרגלת השתפרה לאין ערוך. היא ציינה שזה הודות למחשבות הנכונות של המתרגלים. הבנתי שהמאסטר עודד אותי עם החדשות האלה והפכתי נחושה לפעול טוב יותר.

המאסטר אמר לנו:

"הכוחות הישנים לא מעזים לרדוף ישירות תלמידי דאפא בזמן הנוכחי – אף אחת מהישויות הגדולות יותר שיש להן צורה לא תעז לעשות את זה. אז איזה סוגי דברים כן עושים את זה עכשיו? דברים כמו תולעים, חרקים, חיידקים, וכל מיני סוגים של דברים מגעילים כאלה. שליחת מחשבות נכונות היא אפקטיבית ביותר במקרים האלה! הם מושמדים בכמויות גדולות. אבל יש רבים מהם, משום שהקוסמוס הזה כה גדול; והקוסמוס מכיל שכבות רבות. אז אחרי שאתה משמיד את הדברים האלה, לאחר זמן קצר, תוך זמן לא רב, הם אולי יחזרו שוב ותצטרך להשמיד אותם שוב. אז אתה צריך להמשיך לשלוח מחשבות נכונות באופן הזה, ולהתמיד בכך במשך זמן מה לפני שתראה תוצאות ברורות. אל תאבד את הביטחון רק משום שאחרי שחשת טוב לאחר ששלחת מחשבות נכונות זמן מה, שוב נראה שהדברים לא הולכים כה טוב. אני יכול לומר לך שהם משתמשים בגישה הזאת כדי לשחוק אותך – כדי לשחוק את האמונה הפנימית החזקה שלך. אז עליך לשמור על ערנות מול הדברים האלה." ("הוראת הפא בוועידת הפא של החוף המערבי ב-2015")

התחרטתי שלא הבנתי את החשיבות של לחזק את שליחת המחשבות הנכונות למרות האזהרה של המאסטר המוזכרת למעלה, אבל הייתי אסירת תודה שאגודת הפאלון דאפא פרסמה תזכורת בעניין ועזרה לי לחזור למסלול הנכון.