(Minghui.org)

בית דין ביניים בעיר פו-שון הוציא החלטה להפוך פסק דין שניתן נגד תושבת מקומית, והורה על משפט חוזר.

הגב' צאי ווי בת ה-67 נעצרה ב-23 בספטמבר 2016 ללא עילה חוקית, כיוון שסירבה לוותר על תרגול בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי הסינית. משרד התביעה של אזור וואנג-הואה הגיש נגדה אישום של "שימוש בכת כדי לחתור תחת אכיפת החוק", אישום סטנדרטי שמשתמשים בו במקרים של מתרגלי פאלון גונג. בית המשפט של וואנג-הואה הוציא גזר דין של שלוש שנות מאסר בתוספת קנס של 10,000 יואן.

גב' צאי ערערה לבית דין הביניים של העיר פו-שון, וב-14 במארס 2017 קבע בית דין הביניים כי "אין ראיות ברורות להאשים את צאי ווי בפשע האמור ולשלוח אותה למאסר. לפיכך אנו הופכים את פסק הדין המקורי ומורים על משפט חוזר בבית הדין של אזור וואנג-הואה".

גב' צאי אמרה כי היא הייתה על כוונת המשטרה רק משום אמונתה, אשר אמורה להיות מוגנת על ידי החוקה הסינית. יותר מכך, האישומים היו מפוברקים, משום שהמשטרה טענה שהיא חילקה חומרי מידע על הפאלון גונג, בעוד שהיא למעשה רק עמדה במקום וחיכתה למישהו.