(Minghui.org)

שבעה מתרגלי פאלון גונג נעצרו ב-8 במארס 2017 בנקודת ביקורת בבייג'ינג. המשטרה החרימה מכיסם כסף מזומן בסך 500 יואן בשטרות שהיה כתוב עליהם מידע על הפאלון גונג, וכן החרימו מהם עשרות תליונים של פאלון גונג ושלושה טלפונים סלולריים.

המתרגלים נלקחו חלקם למרכז המעצרים של הואה-רואו וחלקם למרכז המעצרים של שון-יי.

שמות המתרגלים שנעצרו: הגב' ג'או פינג, הגב' לי שו-יון, הגב' צ'ן צ'ון-הואה, מר טאן שואו-לי, הגב צווי גואו-מיי, מר וואנג רו-שנג והגב' טו שיאו-מין.

גב' ג'או וגב' צ'ן שוחררו. גב' לי עצורה בשון-יי, אך מקום הימצאם העכשווי של כל השאר לא ידוע.

התעללות במרכז המעצרים של שון-יי

ככל הידוע לגבי הימים הראשונים של המעצר, הסוהרים במרכז המעצרים בשון-יי איימו על אחת המתרגלות שיעלימו עין אם אסירות יכו אותה, וכן שמו באזיקים את ידיהם של גב' ג'או, גב' טו וגב' צווי, ושמו עליהן שלשלאות כבדות.

עצירה שהייתה שם סיפרה שגב' צווי נכבלה למיטה בלבוש דל וללא שמיכה, למרות החורף המקפיא. גם לא הרשו לה לעזוב את המיטה כדי ללכת לשירותים.

גב' צ'ן עונתה בעינוי "האכלה בכפייה" במרכז המעצרים הואה-רואו

גב' צ'ן סירבה להתייחס לעצמה כאסירה משום שלא עברה על כל חוק. כששבתה רעב כמחאה, הסוהרים עינו אותה ב"האכלה בכפייה" ברוטלית, והשאירו את הצינור בכוונה בתוכה. הם שחררו אותה רק לאחר 10 ימים, כאשר לחץ הדם שלה עלה באופן קיצוני.

בתי המתרגלים נהפכו ונבזזו ללא צווים רשמיים וללא קבלות

ב-9 במארס המשטרה ערכה חיפוש וביזה בביתה של גב' לי שו-יון. נלקח משם רכוש אישי ולמשפחה לא ניתנה שום קבלה או אישור על החפצים שהוחרמו.

גם ביתה של גב' ג'או נהפך ונבזז ב-9 במארס 2017 ללא כל הליכים חוקיים.

במאמר המקור בלינק שלמטה מופיעים פרטי הרשויות המעורבות בפשעים המתוארים לעיל ומספרי הטלפון שלהן.