(Minghui.org)

בסוף חודש פברואר 2017 הוציא בית הדין של מועצת טואו-טון-הה הודעה על העמדתם לדין של 3 מתרגלי פאלון גונג. כבר בתחילת דצמבר 2016 הגיש משרד התביעה של טואו-טון-הה תביעות משפטיות נגד שלושת המתרגלים: מר שאו שנג-רווי בן 47, אשתו פאן יינג-שיה וגב' ג'ו לאן-יינג בת 67.

שוטרי מחלקת ביטחון הפנים של אורומצ'י חקרו את בניהם של הזוג: ילדה בת ה-4 ובן בן 16עם פיגור התפתחותי. הם גרמו להם להצהיר הצהרות שישמשו נגד הוריהם.

לאחר מכן הכניסו את הצהרותיהם כראיות לכתב האישום של התביעה והילדים נרשמו כעדים.

אמם של הילדים נעצרה כשחילקה ב-2 ביוני 2016 חומר מידע על הפאלון גונג. מישהו דיווח על כך למשטרה, והיא נעצרה והובאה לתחנת משטרת הכפר שי-יון. לאחר מכן ערכו השוטרים חיפוש בביתה. אחרי 15 ימים מעצר בתחנת המשטרה הועברה גב' פאן למרכז המעצרים שווי-מו-גואו.

גב' ג'ו נעצרה באותו יום מפני שחילקה חומרים עם גב' פאן. היא שוחררה בערבות עד מועד המשפט ב-14 ביולי 2016.

הבעל, אביהם של שני הילדים עובד במחסן תחנת הרכבת קווי-טון. באותו יום עצרו גם אותו במקום עבודתו. המעסיק שלו משהה את שכרו מאז.

מאז מעצרם של ההורים לפני 8 חודשים, הבן הפסיק לצאת החוצה מהבית. שני הילדים זקוקים נואשות להוריהם. עורך דינם ביקש לשחרר את ההורים על תנאי עד למועד משפטם, אבל הבקשה נדחתה.