(Minghui.org)

בחלום שחלמתי בסוף השנה שעברה המאסטר נתן לי רמז שאעמוד לנוכח סכנה. ראיתי בחלום בלשים בבגדים אזרחיים מפקחים ומצלמים מחוץ לבניין שלנו ומישהו עוקב אחרינו בדרך לביתה של מתרגלת אחרת. שיתפתי את החלום עם מתרגלת הגרה בשכנות, היא אמרה שגם לה ניתנו רמזים דומים.

חשתי מאוימת והפסקתי להתקשר למתרגלים אחרים. דנתי בכך עם בתי, שגם היא מתרגלת פאלון גונג. החלטנו לשלוח מחשבות נכונות בצורה אינטנסיבית במשך זמן ארוך, כמו גם ללמוד יותר את הפא. החלטתי לשלוח מחשבות נכונות בכל שעה עגולה, חוץ מאשר בין השעות 1:00 עד 5:00 לפנות בוקר. בתי שלחה מחשבות נכונות כמה פעמים ביום למשך פרקי זמן ארוכים.

שיתפנו לגבי מאמרים טובים המדברים על שליחת מחשבות נכונות. בתי הציעה שעלינו ללכת על-פי הנחיות מאמר המערכת של מינג-הווי. היא נכנסה לאתר והדפיסה את המאמר המעודכן: היסודות לשליחת מחשבות נכונות ולוח הזמנים לשליחת מחשבות נכונות בזמנים קבועים מסביב לעולם (עדכון אחרון)

קראתי אותו וראיתי שאני שולחת מחשבות נכונות באופן דומה למדי, אבל לא בדיוק, כך שקראתי שוב בקפידה.

ראיתי שהמאמר מצטט את כתבי המורה בכמה מקומות ומתאר את התהליך לפרטיו. שיננתי אותו והתחלתי לשלוח מחשבות נכונות למשך זמן רב יותר. בשאר הזמן למדתי את הפא.

בזמן ששלחתי מחשבות נכונות ביום השלישי, ראיתי הר המתנשא לגובה רב, והייתה לי מחשבה שאני גבוהה לאין שיעור. זה היה בדיוק כפי שהמאסטר לימד אותנו:

"אתה כמו הר ובבת אחת מרסן אותם." (הרצאת פא וביאור פא בוועידת הפא באזור ניו יורק רבתי)

הבנתי שהמאסטר מעודד אותי ואפשר לי לראות את החיזיון בעין השלישית שלי. נעשינו יותר בטוחות בעצמנו והמשכנו לשלוח מחשבות נכונות.

יומיים לאחר מכן, אחת המתרגלות חלמה חלום. היא ראתה עכביש ענק על רשת קורים גדולה מחוץ לחלוני. היא סיפרה שלא פחדה, אבל שלעכביש היו טפרים (צפורניים) ארוכים הרבה יותר מגופו של אדם. היא ראתה שלפתע נחצה העכביש לשניים ונפל ורשת הקורים שלו נעלמה.

אחרי שהתעוררה, היא הוארה לכך, שהאלמנטים המרושעים בממד האחר הושמדו. מתרגלת נוספת קיבלה רמז דומה. מעודדות מרמזים אלה של המאסטר, שלחנו מחשבות נכונות במשך זמן ארוך יותר ושללנו מראש את כל התכנונים של הכוחות הישנים, לפני שהם יקרו.

לסלק את האלמנטים הרודפים את בעלי

בשנה שעברה בעלי נפל מהמיטה בעודו ישן. הכתף שלו נפגעה והוא לא יכול היה להרים את ידו. הצעתי לו ללכת לבית החולים. הוא ענה שזה חסר תועלת ללכת לבית החולים עם סוג כזה של פגיעה, כך שאמרתי לו לשנן: "פאלון דאפא הוא טוב". הוא שינן זאת כל יום. כעבור חודש הוא החלים. זה היה נפלא בשבילו, אדם כבן 80, שהחלים במהירות כזאת.

בסוף השנה שעברה, אחרי ששלחנו מחשבות נכונות בצורה אינטנסיבית, בתי חלמה חלום. בחלומה היא ראתה חרקים בצורות שונות יוצאים מתוך הטלוויזיה ובאים לקראת אביה שצפה בטלוויזיה. היא ראתה שני עכברים רצים מתחת לכיסא בו ישב.

זמן קצר לאחר מכן בעלי סבל משבץ ולא יכול היה לעמוד. כמו כן הוא לא יכול היה לשלוט על צרכיו. דיברנו איתו ואמרנו לו שקשה לרפא שבץ ואת בעיות הבריאות שתהיינה לזמן ארוך גם אחרי הטיפול. הוא הסכים ללמוד פאלון גונג והחל להקשיב להקלטות של הרצאות המאסטר בגואנג-ג'ואו. בתי הקריאה לו כל יום שתי הרצאות מ"ג'ואן פאלון".

כשהם למדו את הפא, אני שלחתי מחשבות נכונות בחדר אחר. שבוע לאחר מכן, בתי חלמה חלום נוסף שהעכבר מת. באותו יום בעלי קם ויצא החוצה. זמן קצר לאחר מכן הוא החלים לחלוטין.

כל זה הושג הודות לחמלה של המאסטר ולכוח רב העוצמה של הדאפא. היינו עדים לכוח של שליחת מחשבות נכונות.