(Minghui.org)

שתי המתרגלות ג'י לי-ג'ון ורן פינג נעצרו בעיר דאן-דונג באוקטובר 2016  משום ששוחחו עם אנשים על הרדיפה נגד הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר בסין. השוטרים בתחנת משטרת ג'ין-שאן העבירו את תיקי החקירה שלהן למשרד התביעה המקומי.

חודש לאחר מכן ביטל התובע במשרד מועצת יואן-באו, את תיקה של גב' ג'י מחוסר הוכחות על ביצוע פשע ושחרר אותה בערבות.

בפברואר השנה ביטל משרד התביעה את התיק של גב' רן ושחרר אותה ללא כל תנאי.

המשטרה החזירה לגב' ג'י את כספי השחרור בערבות וזיכתה אותה לחלוטין.

החוקה בסין מבטיחה לאזרחים חופש אמונה. לכן התרגול בפאלון גונג כלול בזכויות החוקתיות של האזרח. אין כל חוק בסין הקובע שתרגול בפאלון גונג אינו חוקי. אף על פי כן, למפלגה הקומוניסטית יש מדיניות של רדיפת אזרחים המתרגלים פאלון גונג.

למעשה, שתי המתרגלות לא היו צריכות להיעצר מלכתחילה.