(Minghui.org)

זה זמן מה שמצב הטיפוח שלי לא טוב. גיליתי כמה החזקות וסילקתי אותן, אך עדיין לא הצלחתי להתרכז כשלמדתי את הפא. הרגשתי מדוכאת. מזג האוויר היה חם מאוד ולח. היה כל כך חם שבקושי נשמתי. גם לא עשיתי את שלושת הדברים היטב.

בוקר אחד, כשקראתי את הפא בהיסח הדעת, אחת המטפחות העמיתות באה לבקר אותי. היא שיתפה אותי במצב הטיפוח שלה עצמה ושיתפה גם לגבי שליחת מחשבות נכונות.

היא אמרה שהבינה שהזמן שנותר לנו מוגבל, לכן היא מעוניינת לעשות את שלושת הדברים היטב. אבל היא פשוט לא הייתה מסוגלת להתקדם במרץ. היא רצתה לשלוח מחשבות נכונות יותר פעמים כדי לנקות את עצמה. היא עשתה כך שלוש פעמים ובכל פעם שלחה מחשבות נכונות במשך יותר ממחצית השעה, אבל בכל זאת עדיין חשה שהשדה שלה לא התנקה ושמצב הטיפוח שלה לא השתנה במלואו. היא שלחה שוב מחשבות נכונות. ליבה היה שקט מאוד, והיא ראתה מולה סצנה.

היא סיפרה שראתה כמה כוחות ישנים (שנראו חלשים ופגיעים מאוד) שלכדו ישויות רבות עם משהו הדומה לחבלים. הם איימו עליהן באמרם שהן לא כשירות להיכנס לעתיד. אין ספור הישויות האלה חיכו שם חסרות אונים כשהן ממתינות לתלמידי הדאפא שיצילו אותן. נראה שהן המתינו שם במשך זמן ארוך והיו מיואשות.

המתרגלת הזאת סיפרה שדמעות עמדו בעיניה כשראתה זאת. היא הבינה פתאום את האחריות הכבדה והרצינית שלה וחשה חרטה. ההודעה של אגודת הדאפא לחזק את המחשבות הנכונות פורסמה עשרה ימים קודם לכן, אבל היא לא שמה לב לכך. היא הבינה שהישויות האלה נחטפו על ידי הכוחות הישנים בגללה.

היא ביקשה את עזרת המאסטר ולא הכירה בתכנונים האלה של הכוחות הישנים. היא הורתה לכוחות הישנים לשחרר את הישויות החיות ולאפשר להן לצעוד לתוך העתיד. אולם, היא לא ראתה עוד סצנות, מפני שלבה כבר לא היה שקט. היא הייתה עצובה מדי ולא יכלה לשלוט על דמעותיה.

היא שלחה מחשבות נכונות במשך 40 דקות. המשפט "להציל ישויות חיות" עדיין צלצל באוזניה במשך זמן רב אחרי שסיימה. היא הסבירה שקודם לכן היא הבינה רק ששליחת מחשבות נועדה לסלק את הרוע. היא לא הבינה שבשליחת מחשבות נכונות כלולה כל האחריות להצלת אנשים.

השיתוף שלה נגע מאוד ללבי. החלטנו לשלוח מחשבות נכונות ביחד, מפני שהשעה הייתה קרובה לשליחת מחשבות עולמיות של כל המתרגלים בצהריים.

היינו שקטות מאוד ודמעות זלגו מעינינו. תחושת האחריות להציל אנשים חיזקה את המחשבות הנכונות שלנו. שלחנו כך מחשבות נכונות במשך שעה ועשרים דקות.

באופן מפתיע לא חשנו כלל בחום ובלחות. הרגשנו דווקא רוח קלה. בסופו של דבר, האלמנט הזה באוויר שגרם לי להיות בדיכאון, נעלם. אולם כשהבטתי במד החום, לא ראיתי כל שינוי. הבנתי פתאום שמזג האוויר החריג נבע גם הוא כתוצאה מהאלמנטים המרושעים. כמו כן הבנתי את החשיבות של שליחת מחשבות נכונות ומדוע אגודת הדאפא שלחה את ההודעה הזאת.

חשבתי גם שעומס עבודה כבד, סביבת משפחה עם אמות מידה שהתדרדרו ומטלות יום יומיות עלולות גם כן להיות השתקפות של האלמנטים המרושעים בממד הזה.

בשלבים שונים של תיקון הפא, תלמידי הדאפא שולחים מחשבות נכונות, המכוונות כלפי הגורמים הרעים של המפלגה הקומוניסטית , הכוחות הישנים וכל האלמנטים המרושעים. תיקון הפא דורש מאיתנו גם לסלק את האלמנט הסופי בו יוכלו הכוחות הישנים להשתמש. הכול נועד למטרת הצלת אנשים.

המאסטר אמר:

"תלמידי הדאפא הם אלוהויות שירדו לעולם האנושי עם האחריות לסייע למאסטר בהצלת הישויות החיות, הם נושאים את האחריות להצלת ישויות חיות שלמטה בעולם האנושי." ("הוראת הפא בוועידת הפא של ניו יורק 2016 ").

בשלב האחרון הזה של תיקון הפא, כדאי שנזכיר זה לזה את הדרישות של תיקון הפא ונתמיד בקצב תיקון הפא כדי להגשים את נדרינו. בואו נמלא את המשימה של הצלת ישויות חיות כדי באמת לסייע למאסטר.