(Minghui.org)

מתרגלת מקבוצת הלימוד שלנו פיתחה לאחרונה קרמת מחלה. תחילה לא הצלחתי להבין מה השתבש, אבל אני רוצה לשתף בהתרשמותי ובמחשבותיי בנוגע לעניין זה.

המתרגלת הזאת אהבה ללבוש בגדים צמודים וחושפניים. אולי היא חשבה שהם מושכים תשומת לב וייצוגיים.

בעבר, במקדשים הנזירות לבשו גלימות אפורות רחבות. הן שמרו על הופעה מאופקת והתנהגות מאופקת. למה? אני מאמינה שזה היה כדי לא לעורר מחשבות לא ראויות אצל אחרים, ולסלק את ההחזקות שלהן בעיקר בנושאים שקשורים לתאווה ולתשוקה.

היום אנשים לובשים בגדים חושפניים וסקסיים, וחושבים שזה אופנתי. אם מישהו מתנהג לפי הסטנדרט המעוות של החברה הנוכחית זה פוגע בו ומשפיעה בצורה שלילית על אחרים.

אנחנו מטפחים בתוך העולם הרגיל, אך לבנו ומחשבותינו צרכים להיות מעליו, אנחנו אחרי הכל מתרגלי דאפא. אנחנו לא צריכים להיסחף עם הזרם.

כדי להציל אנשים אנחנו צריכים להיות ערניים להתנהגותנו, לשים לב איך אנחנו מתלבשים, ולנהל את עצמנו בהתאם לסטנדרטים של מטפחים.