(Minghui.org)

ב-17 באפריל 2017 העבירה מועצת העיר וינה פה אחד החלטה לגנות את הסחר הבלתי חוקי באיברים המתבצע בסין על ידי המדינה עצמה. ההחלטה הוצעה על ידי שלושה חברי המועצה: גודרון קוגלר, פיטר פלוריאנשוויץ' ואל נאגאשי פאיקה (Gudrun Kugler, Peter Florianschütz, and El-Nagashi Faika).

גודרון קוגלר (במרכז),אחד מנותני החסות להחלטה

החלטת מועצת העיר וינה מגנה את מערכת קצירת האיברים בסין על ידי המדינה עצמה, במיוחד קצירת איברים בקנה מידה גדול ממתרגלי פאלון גונג.

המועצה קוראת לממשלת אוסטריה להתערב ולפעול כדי לוודא שהשתלות איברים בלתי חוקיות בסין יידונו בציבור בגלוי וייענשו.

המועצה מציעה ליצור ועדה בין-לאומית לחקירת מצב השתלות האיברים בסים ולמנוע קצירת איברים בלתי חוקית. כמו כן קוראת המועצה לקהילה הבין-לאומית לדחוק בסין לשחרר את כל אסירי המצפון הנוקטים באי-אלימות.

ההחלטה מציינת שקצירת איברים בלתי חוקית היא פשע והפרה של זכויות אדם בסיסיות; שסין מדורגת שנייה בעולם אחרי ארה"ב במספר ההשתלות; ושלמרות טענת הממשלה הסינית שהאיברים מגיעים מתורמים רצוניים, קיימות ראיות משכנעות שמספר גדול של אנשים נרצחים בעבור איבריהם.

על-פי מסמכים רשמיים של סין, כ-10,000 השתלות איברים מבוצעות בכל שנה. אולם בהשוואה למדינות אחרות, זמני ההמתנה לאיברים הם קצרים ביותר, והמקור לעשרות אלפי האיברים המושתלים אינו מוסבר.

בדו"ח שימוע בפרלמנט האירופי ב-2016 צוינו ראיות שיטתיות מהימנות שבמשך 15 השנים האחרונות נרצחו מאות אלפי אנשים כתוצאה מקצירת איבריהם בכפייה.

ההחלטה של מועצת העיר וינה מציינת שהתורמים הבלתי רצוניים הם אנשים שעונו במחנות עבודה בכפייה ואסירים המוצאים להורג. הם כוללים מתרגלי פאלון גונג, מאמינים דתיים ומיעוטים כמו טיבטים ואויגורים.

הממשלה הסינית מאפשרת קצירת איברים בכפייה ושומרת על כך בסוד מוחלט. אף על פי שהממשלה הסינית הודיעה ב-2015 שהיא מפסיקה קצירת איברים מאסירים המוצאים להורג, זה עדיין ממשיך להתקיים.