(Minghui.org)

באפריל 2016 נעצרו 7 מתרגלים באופן בלתי חוקי בעיר יי-צ'אנג ובביתם נערכו חיפוש וביזה. השוטרים החרימו מהם ספרי פאלון גונג, מחשבים, מדפסות, כרטיסי אשראי, כסף מזומן וחפצים אישיים. המתרגלים הועמדו למשפט ועל 3 מהם נגזרו תקופות מאסר בכלא. 4 מתרגלים מצפים עדיין לגזר דינם.

 3 מתרגלות נכלאו

גב' גאן הונג-פינג- בת 45 נחקרה לאחר מעצרה ב-2016 על ידי שוטרים מ"משרד 610" ומחלקת ביטחון הפנים בעיר יי-צ'אנג. בניסיון לגרום לה להודות בפשע שלא ביצעה, מנעו ממנה שינה במשך כמה ימים וגרמו לה כוויות באמצעות בדלי סיגריות.

ב-26 באוקטובר 2016 היא הועמדה למשפט בבית דין של מועצת יי-לינג. עורך דינה כפר באשמתה, אבל בית הדין גזר עליה 4 שנות מאסר בכלא הנשים בוו-האן. בית הדין הודיע במרמה למשפחתה שהיא לא מתכוונת לערער בבית דין גבוה יותר.

גב' צ'ן פא-צווי וגב' שיאנג וון-לאן- הועמדו למשפט בבית הדין של מועצת יי-לינג בין אוקטובר לדצמבר 2016. על כל אחת מהן נגזרו 4 שנים בבית הכלא לנשים בוו-האן. משפחותיהן לא ידעו על המשפט עד שקיבלו את מסמכי גזר הדין מבית הכלא.

4 מתרגלים הועמדו למשפט וממתינים לגזר הדין

בנובמבר 2016 הועמדו למשפט בבית הדין גה-ג'ואו-בה מר יאנג וויי-ג'ון בן 40, גב' שו צ'יאו-לינג בת 50, מר ג'אנג-יונג-שן בן 50 ואחותו גב' ג'אנג יונג-הונג בת 55. הם ממתינים עדיין לגזר דינם.

לדברי סגל בית הדין, סירב השופט לחתום את המקרה מפני שהאח והאחות ג'אנג לא הסכימו להודות בפשע שלא בצעו לדבריהם. השניים נחקרו שוב ושוב על ידי המשטרה בניסיון לגרום להם "להודות" בביצוע פשע.

3 מהמתרגלים ייצגו את עצמם במשפט ללא עורך דין. הם טענו שאין כל חוק בסין הקובע שהחזקת חומרי פאלון גונג היא בלתי חוקית.

שמות ומספרי טלפון של המעורבים ברדיפה מופיעים במאמר באנגלית בקישור למטה.