(Minghui.org)

ב-3 במאי ערכו 4 חברי הפרלמנט השוודי פורום לקידום חוק האוסר על "תיירות איברים" לסין.

לפורום הוזמנו להשתתף איתן גוטמן, עיתונאי אמריקני ומומחה לסין וד"ר הרולד קינג, נציג ארגון "רופאים נגד קצירת איברים בכפייה" (DAFOH).

איתן גוטמן (באמצע) מדבר בפורום. מימינו ומשמאלו עורך הדין השוודי ניקולס וד"ר קינג

ארבעת חברי הפרלמנט השוודי שניהלו את הפורום. משמאל לימין: לוטה ג'והנסון פורנארב, ניקולס מאלמברג, מרתה אובמינסקה והאנס רוטנברג

לדברי חברת הפרלמנט מרתה אובמינסקה, ארבעת המחוקקים חברו יחד לעצור את הסחר הבלתי חוקי באיברים.

אובמינסקה מאמינה שרק שוודים מעטים מודעים לקצירת האיברים בכפייה ולתיירות האיברים בסין. היא טוענת שחייבים לדון על כך וליזום דיאלוג עם סין, כך שהמשטר הסיני יידע שהשוודים אומרים "לא" לפשע הזה.

ד"ר הרולד קינג הציג את המשימה של DAFOH ואיך מדינות אחרות חוקקו חוקים למניעת תיירות איברים לסין ובכלל זה ישראל, ספרד, טייוואן ואיטליה.

איתן גוטמן סקר את הראיות המוכיחות את קיומה של קצירת האיברים על ידי המדינה בסין, שאסף ביחד עם דייוויד קליגור ודיוויד מטאס– שני אקטיביסטים קנדיים לזכויות אדם.

גוטמן עודד את המחוקקים השוודים לעזור לעצור את הפשע הזה.

חבר הפרלמנט ניקולס מאלמברג הדגיש את הנחיצות בחוקים כאלה.

חברת הפרלמנט לוטה ג'והנסון פורנארב אמרה שקצירת איברים בכפייה היא חרפה. היא הוסיפה שאם שוודיה תיטול יוזמה להעביר חוק כזה, גם מדינות אירופאיות נוספות תנהגנה כמוה.

חבר הפרלמנט האנס רוטנברג ציין שהצעד החשוב ביותר לעצור זאת, הוא לאפשר לציבור לדעת על כך. בעוד שהצעד השני הוא להעביר חוק למניעת תיירות איברים לסין. הוא הוסיף: "אנו חייבים לאפשר למפלגה הקומוניסטית הסינית לדעת שקצירת איברים בכפייה אינה אנושית".

במהלך הפורום, קיימו מתרגלי פאלון גונג עצרת מחוץ לבניין הפרלמנט.

אחרי הפורום כמה מהמשתתפים הצטרפו לעצרת בחוץ והביעו בקול את תמיכתם במאמצי המתרגלים.

פאלון גונג מדגימים את תרגילי השיטה מחוץ לבניין הפרלמנט

חברת הפרלמנט לוטה ג'והנסון מדברת בעצרת

עורך הדין השוודי ניקולס, הוסיף את הערותיו בעצרת

ד"ר הרולד קינג הציע את תמיכתו

איתן גוטמן דיבר נגד פשעי קצירת איברים בכפייה בסין

מתרגלי פאלון גונג חילקו עלונים, עודדו לפעולה נגד קצירת איברים בכפייה והחתימו אנשים על עצומה.