(Minghui.org)

בכפר מרוחק של פרובינציית ג'י-לין, סין יש גשר הנקרא "גשר הפאלון גונג" – כינוי שניתן לו משום שמתרגלי הפאלון גונג הגרים בכפר התנדבו לבנות אותו מחדש לאחר שנהרס. אנשים רבים בכפרים הסמוכים מכירים את הגשר הזה.

בשנת 2011 הציפו שיטפונות את הגשר על הכביש הראשי של הכפר והרסו אותו. אחרי כן היה קשה לכלי רכב לעבור על הגשר השבור. היה גם אוטובוס ילדים בכפר שנשא יותר מ-40 תלמידים מהגן ועד כיתה ו', שלא יכול היה לעבור על הגשר. התלמידים היו צריכים לרדת מהאוטובוס ולדחוף את האוטובוס כל יום על פני הגשר השבור.

הגשר היה שבור יותר מחודש ימים. אף אחד לא טיפל בכך. החלקים התחתונים של מכוניות אחדות ניזוקו כשעברו על הגשר השבור.

מתרגלי פאלון גונג מקומיים ראו זאת ודנו ביניהם איך לתקן את הגשר. הם היו שבעה: 2 גברים וחמש נשים. המבוגר ביותר ביניהם היה בשנות ה-70 שלו. כולם הסכימו למאמץ ההתנדבותי הזה לתקן את הגשר, וכבר למחרת החלו לעבוד. העבודה החלה בהעברת צינורות בטון, חול וחצץ.

מספר אנשים מהכפר הצטרפו למאמץ לחפור החוצה את כל הבוץ, והם הטמינו את צינורות הבטון ביום השלישי. המתרגלים שכרו טנדר לסחוב את החול וקנו צינורות בטון בכספם. הגשר תוקן היטב בעלות שהסתכמה ב-700 יואן (כ-110 דולר).

נהגים ונוסעים שעברו במקום במהלך הבנייה שאלו מי מממן את הוצאות תיקון הגשר. הכפריים במקום אמרו שמתרגלי הפאלון גונג שילמו זאת מכיסם. אחד מהם אמר: "פאלון גונג הוא אדיר. המתרגלים שילמו על תיקון הגשר. כולנו צריכים להוקיר את הפאלון גונג".

כשנהגים ונוסעים שמעו זאת, זה נגע ללבם. אחד אמר: "פאלון גונג הוא נהדר. תודה רבה לכם על תיקון הגשר. עבדתם קשה. הבכירים המקומיים לא מטפלים בגשר הזה, אפילו שזו חובתם".

ביום שגמרו לתקן את הכביש, האוטובוס של בית הספר חזר בשעה 15:00 אחר הצהריים. הנהג היה נרגש וירד מהאוטובוס. הוא שאל: "כמה עלו התיקונים? אני אשלם עבור הכול". אחד המתרגלים אמר בנימוס שאין צורך בכך.

הנהג סיפר: ”הלכתי לרשות העיירה וביקשתי את מנהל משרד החינוך לתקן את הגשר. אמרו לי לפנות למנהל הכפר שלנו. ביקשתי ממנהל הכפר, אבל הוא לא עשה דבר. אני מוקיר אתכם מאוד מאוד. אינני צריך לדאוג עוד לגבי זה".

האנשים הכפר כינו את הגשר בשם "גשר פאלון גונג" והפיצו את השם לעיירות ולכפרים אחרים. אנשים רבים בקרבת מקום יודעים על הגשר.

התיקונים האלה על הגשר נעשו לפני 5 שנים. מאז הגשר נותר ללא פגע, אף על-פי שהכבישים בשני צדדיו ניזוקו מספר פעמים בשיטפונות שהיו אחרי כן.