(Minghui.org)

מתרגלת בשם אמנדה (שם בדוי) סיפרה לי יום אחד על מקרה שארע לה בחורף 2013 כשביקשה מתושב בכפר שלנו, ששמו ביל, לפרוש מהמפלגה הקומוניסטית הסינית (המק״ס). ביל סירב לפרוש מהמק״ס ואף הוסיף ואמר לה שאני אינני מתרגל טוב ושמוטב לה להתרחק ממני.

נזכרתי בסכסוך שהיה לי עם ביל כשרק התחלתי לתרגל פאלון גונג. הוא קנה ממני לוחות מתכת בשווי של 5000 יואן ומעולם לא שילם לי עבורן.

בעקבות כך השפלתי אותו פעם אחת בפני אנשים רבים. אני חושב שאיבדתי מהדה (המוסריות) שלי. מאז נשארנו מסוכסכים.

הודיתי לאמנדה שסיפרה לי על כך כי הבנתי שהמאסטר משתמש במילים שלה כדי להזכיר לי לשפר את השין שינג.

בדרכי הביתה, חשבתי על דברי המאסטר:

"בטיפוח-תרגול אמיתי יש לטפח את הלב, לטפח כלפי פנים, ולחפש פנימה ולא החוצה." (ג'ואן פאלון" הרצאה תשיעית, "לב בהיר ונקי")

חשבתי שהטינה שלי לביל חלפה מזמן, אבל זה כמובן לא היה כך. תרגלתי פאלון דאפא שנים רבות, אך מעולם לא הבהרתי לו את האמת. הבנתי שזו הזדמנות שהמורה נותן לי כדי לפתור את הסכסוך הישן בחמלה.

שלחתי מחשבות נכונות כדי להשמיד את כל היצורים הרעים שמאחוריו ולסלק את אי ההבנה שלו לגבי הדאפא והמטפחים, ואז הלכתי לבקר אצלו עם לב טוב.

הוא חייך וברך אותי לשלום בעת שאחז בידיי והרעיף עלי מחמאות. הוא אמר שגם אשתו אמרה עליי אותן מחמאות. התרגשתי מאוד כי ידעתי שהמאסטר עורר את הצד החומל שלו בעזרת טוב לבי.

הבהרתי לו את האמת על הדאפא ועודדתי אותו לפרוש מהמק״ס. הוא הסכים בשמחה ואמר שיגיד גם לילדיו לפרוש מהמק״ס. ביקשתי ממנו לזכור ש״פאלון דאפא הוא טוב ו׳אמת-חמלה-סובלנות׳ זה טוב״. הוא הודה לי.

כך נפתר בינינו הסכסוך שנמשך כמה עשרות שנים. חשתי הקלה רבה. אמנדה שמעה על כך ושמחה בשמחתנו.

המאסטר אומר:

"הטיפוח תלוי באדם עצמו – הגונג תלוי במאסטר". ("ג'ואן פאלון" הרצאה ראשונה, "מדוע הגונג לא גדל עם התרגול")

המאסטר סידר את הכל כל-כך טוב. כל שנותר לי לעשות היה להוציא לפועל את הסידור של המאסטר.

תודה למורה, תודה למתרגלים העמיתים.