(Minghui.org)

לאחרונה אומת שמתרגל הפאלון גונג ליו ג'או-ג'יאן מפרובינציית ג'י-לין מת בביתו אחרי שסבל ממחלת ריאה חמורה ושיעול מלווה בדם. גופתו התגלתה כמה ימים מאוחר יותר על ידי מתרגלים שבאו לבקרו.

הסיבה למותו ושעת המוות המדויקת לא נקבעו עדיין. ידוע רק שמת שנים ספורות לאחר ששוחרר ב-25 בפברואר 2009 מכלא טיה-ביי. קיים חשד כי הוזרקו לו סמים מזיקים הפוגעים בריאה לטווח ארוך (ראה בסוף המאמר מקרה דומה של מתרגל אחר שמת מאותה סיבה לאחר ששוחרר מאותו כלא).

על מר ליו נגזרו 6 שנים בכלא בשל תליית שלטים שחשפו את הרדיפה נגד הפאלון גונג.

עם שחרורו התגלה חור בריאתו. הוא נזכר שהזריקו לו סמים בלתי ידועים כשהיה בכלא. מאוחר יותר נודע לו שסוהרי הכלא נהגו להזריק סמים בלתי ידועים למתרגלי פאלון גונג שסירבו לוותר על אמונתם. החומר הזה גורם לנמק בַּרֵיאות תוך 5 עד 7 שנים, אך בשלבים הראשונים של המחלה אי אפשר להבחין בכך.

נוסף לחשד שהוזרקו לו סמים במהלך הכליאה, סבל מר ליו מעינויים איומים: עינוי ברוטלי של "האכלה בכפייה", מכות, חשמול באלות מחשמלות ותלייה על פרקי הידיים כשהגוף תלוי באוויר. אחרי שנה של עינויים בכלא הוא שקל פחות מ-40 קילוגרם.

מצב הריאה שלו ובעיות בכבד החלו להופיע על פני השטח ב-2005. כשהכלא שחרר אותו מסיבות בריאות, הוא הגיע עד סף מוות.

לאחר השחרור הסוהרים והרשויות המשיכו להטריד אותו בביתו, כשהם מאלצים אותו לעזוב ולעבור ממקום למקום בשכירות זמנית עקב הרדיפה.

ב-15 ביולי 2008 חזר הביתה לטפל בבעיות בית ספרה של בתו ונעצר שוב. הרשויות החזירו אותו לכלא להשלים את ששת החודשים שנותרו לו בכלא. הוא שוחרר ב-25 בפברואר 2009.

עוד בשנת 2000 מר ליו היה עצור במחנה עבודה בכפייה בשל תרגול בפאלון גונג. פעם אחת נעלו אותו במלונה של כלב משום שתרגל את תרגילי השיטה.

מקרה מוות נוסף עם אותם סימפטומים, של מתרגל שהיה עם מר ליו באותו כלא

למתרגל אחר, מר שו הווי-ג'יאן, שהיה באותו כלא ביחד עם מר ליו, הוזרקו סמים גם כן. הוא סבל ממצב של התדרדרות הריאה. אחרי ששוחרר ב-2011, פלט דם כל הזמן תוך כדי שיעול. הוא מת ב-24 בדצמבר 2014 בגיל 41, אחרי שאיבד כמות גדולה של דם.

למאמרים קודמים:

מתרגלי פאלון גונג מעונים באכזריות בבית כלא בפרובינציית ג'י-לין מנהל כלא ג'ילין מנסה לשטוף את מוחם של מתרגלי דאפא על-ידי שימוש בעינויי " מיטת סדום" צוות בית הכלא טיה-ביי בצ'אנג-צ'ון מענה מתרגל עד סף המוות