(Minghui.org)

לפני שתרגלתי פאלון דאפא הייתי חמת מזג, גסת רוח, וחסרת כבוד לאחרים. סטרתי לחמותי בפניה ותקפתי את בעלי בסכין ובאלה.

אחרי שקראתי את "ג'ואן פאלון" באוגוסט 2005, נמשכתי לעקרונות של אמת-חמלה-סובלנות. הלכתי על-פי הכתבים והפכתי לאדם טוב יותר. כמו כן, החלמתי מציסטה ברחם ומפטרת על העור.

בעלי, שהיה מורעל מהתעמולה המכפישה של המשטר נגד הפאלון דאפא, קילל אותי לעתים קרובות והכה בי באכזריות. כשהייתי יוצאת, הוא היה משתכר ועוקב אחריי. כשהלכתי לביתה של מתרגלת עמיתה, הוא היה מנסה להיאבק עם המתרגלים ולאיים עליהם בסכין.

לילה אחד הוא חזר הביתה מאוחר, גרר אותי מהמיטה ודרש שאתגרש ממנו. הוא אמר שאינו יכול לסבול אותי עוד ושאל מה אני מתכוונת לעשות.

הייתי רגועה מאוד ובפעם הראשונה חשתי כלפיו צער. בכיתי והוא שאל מדוע. הזכרתי לו שפעם הוא היה כל כך סובלני, ואילו אני התנהגתי בצורה ברברית.

אמרתי לו: "אחרי שנעשיתי למתרגלת, הרדיפה נגד הפאלון דאפא גרמה לך ללחץ כה עצום. המורה שלי רוצה שאהיה אדם נדיב לב ועדִין, אבל אני לא הצלחתי בכך. בגללי אתה לא יכול לראות כמה נהדרת היא השיטה. אם אתה רוצה להתגרש, אני אסכים לכך. אני לא רוצה שום כסף ממך. אני מקווה שיהיו לך חיים טובים ושתפגוש מישהי שאתה מחבב".

לאחר מכן הצעתי לו שיפסיק לשתות ולעשן מפני שההרגלים האלה רעים עבורו.

"נסה גם לא לבקר עוד במקומות האפלים האלה", הצעתי לו, "מפני שתהיה לכך השפעה רעה על הילדים".

המשכתי ואמרתי: "אבל הייתי מעדיפה להישאר נשואה לך אם אתה רוצה אותי. צריך להניח לדברים, ומה שהיה היה. אני אמשיך לתרגל פאלון דאפא מפני שחיי יהיו חסרי ערך בלעדי השיטה".

זו הייתה הפעם הראשונה שהוא הקשיב לי ברוגע. הוא אפילו התרגש עד דמעות. זמן מה לאחר מכן הוא נטש את השתייה והעישון.

הטרדות ואיומים מצד המשטרה

במאי 2015, הגישו חמישה מתרגלים מקומיים תלונה פלילית רשמית נגד ג'יאנג דזה-מין, המנהיג לשעבר של המשטר הקומוניסטי בסין, על שפתח ברדיפה. המשטרה עצרה באוגוסט 3 מתרגלות ועינתה אותן במרכז לשטיפת מוח. השוטרים הגיעו לביתי שלוש פעמים כדי להטריד אותי, אבל לא הייתי בבית. הם ערכו חיפוש וביזה בבית והחרימו את ספרי הפאלון דאפא.

כשבעלי נוכח לראות שהשוטרים מגיעים לעתים קרובות להטריד אותי, הוא פנה יחד עם בעליהן של שלושת המתרגלות העצורות למשרד של בכירי הכפר.

בעלי פנה אליהם ואמר: "כשרציתם להתמנות לבכירים, קניתם שתייה ונתתם לנו כסף. כעת אתם מחזיקים במשרה הזאת ואינכם יכולים להגן על כמה נשים? אם אשתי הייתה נעצרת וחיי היו הופכים לאומללים, אז גם חייכם לא היו נוחים. אם אתם רוצים לחיות בנוחות, ודאו שאשתי לא תיאסר".

השוטרים לא הטרידו אותי יותר.

אני מבינה שאם אנו הולכים על-פי העקרונות שהמורה לימד אותנו, האנשים סביבנו ישתנו לטובה ויינצלו.