(Minghui.org)

מהנדסת לשעבר במכון למחקר רכב בבייג'ינג ואביה נעצרו ב-13 באפריל 2017 בשל סירובם לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין, ובשל תלונה פלילית רשמית שהגישו נגד הרדיפה. הם נמצאים עדיין במעצר.

גב' וואנג יאן-יאן ואביה מר וואנג פנג-דה היו על כוונת המשטר בשל אמונתם. הם נעצרו לראשונה ב-2005. ב-2015 הגישה גב' וואנג תלונה פלילית נגד הדיקטטור לשעבר ג'יאנג דזה-מין משום שהורה על הרדיפה שגרמה למצוקות שלה ושל אביה במהלך שנות הרדיפה נגד הפאלון גונג.

שוטרים מעיר מגוריה בנפת טאי-קאנג בפרובינציית הה-נאן וממגוריה הנוכחים בנפת שון-יי בבייג'ינג ניסו ללחוץ עליה לבטל את התביעה המשפטית נגד ג'יאנג. כשסירבה, הם החלו ללחוץ על המעסיק שלה. גב' וואנג נאלצה להתפטר ב-4 בינואר 2017 והשוטרים פשטו על מקום מגוריה בבייג'ינג ב-13 באפריל ועצרו אותה ואת אביה.

עורך דינו של האב ביקר לאחרונה בתחנת משטרת רן-הה אבל השוטר התורן סירב לדבר עמו על המקרה. לעורך הדין לא נותרה ברירה אלא לצלצל לסוכנות המפקחת על תחנת המשטרה. רק אז הסכים אחד השוטרים להיפגש איתו.

יומיים לאחר מכן עורך דינה של גב' וואנג ליווה את אחותה הגדולה לביקור באותה תחנת משטרה. אחד השוטרים חקר את האחות ואיים עליה לעצור אותה. הוא וויתר על כך רק כאשר עורך הדין מחה נגד הפעילות הבלתי חוקית הזאת.

אחותה של גב' וואנג האיצה במשטרה לשחרר את אביה ואת אחותה משום שהם לא הפרו כל חוק כלשהו בכך שמימשו את זכותם החוקתית לחופש אמונה ומשום שרצו לחפש צדק נגד הדיקטטור לשעבר ג'יאנג. גב' וואנג קצרת ראייה אבל הסוהרים במרכז המעצרים ני-הה סירבו לאפשר לה להרכיב את משקפיה.

לכתבה קודמת: מהנדסת מבייג'ינג אולצה להתפטר ונעצרה משום שהגישה תלונה פלילית נגד הדיקטטור לשעבר ג'יאנג דזה-מין