(Minghui.org)

ב-13 במאי 2017 חל יום השנה ה-25 להצגת הפאלון דאפא לציבור, והוא גם מציין את יום הפאלון דאפא העולמי ה-18. נבחרי ממשל רבים בארה"ב ובקנדה פרסמו הכרזות המצהירות על ה-13 במאי הזה כ"יום הפאלון דאפא" ורבים שלחו מכתבים להביע את איחוליהם לאירוע.

בכתבה הזאת אנו מציינים את האיחולים מנבחרי ציבור ממדינת ג'ורג'יה ומהערים אלבאמה ואטלנטה שבג'ורג'יה, ומחברי פרלמנט וראשי עיריות קנדים.

נבחרי ציבור בג'ורג'יה מפרסמים הכרזות

בכירי ממשל הכוללים את מושל ג'ורג'יה, חברי מועצת העיר אלבאמה וראשי עירייה של 3 ערים ליד אטלנטה פרסמו הכרזות המצהירות על חודש מאי כ"חודש הפאלון דאפא" או על ה-13 במאי כ"יום הפאלון דאפא".

הכרזת מושל ג'ורג'יה המצהירה על יום הפאלון דאפא

16 חברי מועצת העיר אטלנטה חתמו על הכרזה המצהירה על יום הפאלון דאפא

הכרזת ראש העיר נורקרוס, ג'ורג'יה, באקי ג'ונסון על חודש הפאלון דאפא

הכרזת ראש העיר קובינגטון, ג'ורג'יה, רוני ג'ונסטון על חודש הפאלון דאפא

הכרזת ראש העיר רינג-גולד, ג'ורג'יה, ניק מילווד על חודש הפאלון דאפא

נבחרי ציבור בקנדה שולחים ברכות

מכתב ברכות של חבר הפרלמנט ג'יימס בזאן

איחולים מרושל סקווייר, שרת הספורט התרבות והמורשת במאניטובה, קנדה

איחולים מחבר הפרלמנט טד פולק

איחולים מבריאן באומן, ראש העיר וויניפג, קנדה