(Minghui.org)


המילים במרכז התמונה: "אמת-חמלה-סובלנות זה דבר טוב. התנערו מהמפלגה הקומוניסטית הסינית כדי שעתידכם יהיה בטוח. הפאלון דאפא הוא טוב".