(Minghui.org)

שני משרדי תביעה בערים שונות בפרובינציית שאן-דונג ביטלו את האישומים נגד מתרגלי פאלון גונג.

גב' שאו הונג וגב' פאן שו-לאן- בינואר 2017 בית הדין של מועצת בין-צ'נג בעיר בין-ג'ואו ביטל את כל האישומים נגד מתרגלות הפאלון גונג שאו הונג ופאן שו-לאן.

ב-22 בספטמבר 2015 חילקו שתי המתרגלות שאו ופאן חומרי מידע של הפאלון גונג ושוחחו עם אנשים על הרדיפה נגד השיטה המתנהלת על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית. המשטרה עצרה את שתי הנשים.

אחרי ששוחררו בערבות, המשיכו השוטרים להציק להן ולהטרידן. בינואר 2017 הגישה המשטרה נגדן כתבי אישום. משרד התביעה ביטל את כתבי האישום בטענה שאין רקע משפטי חוקי מספיק להאשמות.

גב' קואו הווי- מתרגלת הפאלון גונג קואו הווי, עובדת חברת הכימיקאלים והנפט צ'י-לו בעיר דזי-בו, הגישה לאחרונה תלונה פלילית נגד ג'יאנג דזה-מין, על שפתח ב-1999 ברדיפה נגד הפאלון גונג.

המשטרה הגישה כתב אישום נגדה למשרד התביעה של מועצת לין-דזי. אולם משרד התביעה ביטל את כתב האישום מכל וכל.

חרף זאת המשיכה המשטרה להחזיק בגב' קואו 15 ימים נוספים עד ששחררה אותה.