(Minghui.org)

תערוכת האמנות הבין-לאומית "האמנות של ג'ן-שן-רן" הוצגה בבניין הקפיטול ב-10 וב-11 במאי 2017.התערוכה מציגה ציורים המתארים את היופי של הפאלון דאפא (הידוע גם כ"פאלון גונג") ואת האומץ הבלתי ניתן להכנעה של מתרגלי הפאלון דאפא, המחזיקים באמונתם בנחישות לנוכח הרדיפה בסין. בכירי ממשל ועובדי מדינה ניצלו את ההזדמנות ללמוד על פגיעות בזכויות אדם המתרחשות נגד מתרגלי הפאלון גונג בסין.

הסנאטור ג'ון ג'י בונאסיק (שני מימין), נותן החסות העיקרי לאירוע, עם העוזרת הפרלמנטרית שלו (שלישית מימין) ומתרגלי פאלון דאפא

בתערוכה ביקרו בכירי ממשל רבים ועובדי מדינת ניו יורק, כמו גם הקהל הרחב. המבקרים שראו את יצירות האמנות המבוססות על מצגות של סיפורים אמיתיים ועדויות של מתרגלי פאלון גונג, הבינו את העובדות לגבי הרדיפה אותה מנהלת המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) נגד מתרגלי פאלון גונג החפים מפשע. הם הביעו את תמיכתם במאמצי המתרגלים לסיים את הרדיפה ולממש את זכותם החוקתית לחופש אמונה.

מיקי קירנס, חבר בית המחוקקים חותם בספר האורחים להביע את תמיכתו במאמצי המתרגלים לסיים את הרדיפה בסין

ג'וזף ר. לנטול, חבר בית המחוקקים מבקר בתערוכה ומביע תמיכתו במתרגלים

חבר בית המחוקקים מייקל בלייק משבח את יצירות האמנות ומודה למתרגלים בספר האורחים

זרם מבקרים קבוע הגיע לתערוכה. רבים אמרו למתרגלים שהם אוהבים מאוד את יצירות האמנות היפהפיות. גב' דניאלה זולורזאנו, עוזרת משפטית, אהבה את היצירות כל כך שביקשה לרכוש כמה מהן. היא חתמה כדי להביע את תמיכתה בעבודת המתרגלים לסיים את הרדיפה.

מר טום וויטבק בוחן את היצירות בקפידה

מר טום וויטבק, עובד בסנט מדינת ניו יורק התמלא כעס על הרדיפה של המק"ס נגד מתרגלי פאלון גונג החפים מפשע. הוא ציין שהיצירות נראות כמו בחיים ומושכות את העין. הוא אמר למתרגלים שהם צריכים לכתוב כותרת ברורה בהודעה על התערוכה: "בלתי אנושי! בבקשה עדרו לנו לעצור את הרדיפה האכזרית בסין".