(Minghui.org)

המתרגלת ג'או שו-שיאה מטיאן-ג'ין שעצורה כבר כ-16 חודשים הגישה תלונות נגד התובע והשופט בתיק המשפטי שלה. היא האשימה את שניהם באי ביצוע התפקיד המוטל עליהם.

גב' ג'או שו-שיה

גב' ג'או נעצרה ב-8 בפברואר 2016 ביחד עם שתי מתרגלות אחרות בזמן שתלו כרזה עליה כתוב: "שנה טובה ומאושרת ממתרגלי פאלון דאפא בטיאן-ג'ין! זכרו בבקשה שפאלון דאפא הוא טוב ואמת-חמלה-סובלנות הוא טוב".

פאלון דאפא הידוע גם בשם פאלון גונג הוא שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

ב-7 בפברואר 2017 עמדו גב' ג'או ושתי חברותיה למשפט ועורכי דינן המכובדים כפרו באשמתן. הם טענו שאין כל חוק סין הרואה בפאלון גונג פשע, ושללקוחותיהם יש כל זכות להפיץ את הטוּב של השיטה.

השופט דאי נעל את השימוע מבלי לפסוק דין. מייד לאחר מכן הגיש עורך דינה של גב' ג'או כתב דעה לשופט בו דרש לבטל את התיק נגד לקוחתו. עד היום הוא לא קיבל כל תשובה מהשופט, וגם לא הודעה על מועד חדש לשימוע.

לאחרונה ביקשה גב' ג'או מעורך הדין שלה להגיש בשמה תלונות נגד השופט דאי והתובע פו.

על-פי חוק, בית הדין חייב להגיע לסיכום התיק תוך 60 יום, אך השופט דאי התמהמה במקרה במשך יותר מ-260 יום.

על-פי חוק, משרד התביעה חייב לסיים את החקירה בתיק ולהגיש כתב אישום (ישים) תוך 30 יום מאז קיבל את המקרה, אבל התובע פו השעה את המקרה למשך 78 יום.

גב' ג'או נמצאת עדיין במרכז המעצרים במועצת נאן-קאי.

פרטים נוספים בכתבות הבאות באנגלית: Prosecutor Tries to Collect More Evidence Against Tianjin Practitioners Chinese Citizens Sign Petition Calling for the Release of Zhao Shuxia Ms. Zhao Shuxia on Hunger Strike for Over 130 Days