(Minghui.org)

משרד התביעה של אזור וואנג-הואה בעיר פו-שון, פרובינציית ליאו-נינג, הוציא ב-10 באפריל 2017 החלטה למשוך את כתב האישום נגד הגב' צאי וויי, מתרגלת פאלון גונג בת 67 שנעצרה ללא עילה חוקית ב-23 בספטמבר 2016.

הגב' צאי הואשמה בסעיף "שימוש בכת לחתור תחת אכיפת החוק", סעיף שגרתי שמשתמשים בו ברדיפה נגד השיטה הרוחנית פאלון גונג (פאלון דאפא). בית משפט הוציא נגדה ב-23 בדצמבר 2016 גזר דין של 3 שנות מאסר, וקנס של 10,000 יואן.

גב' צאי ערערה על גזר הדין, ובית דין הביניים בעיר פו-שון הפך את ההחלטה ב-14 במארס 2017, והורה לבית המשפט של וואנג-הואה לקיים משפט חוזר.

על פי הצהרת משרד התביעה, בשעה שבית המשפט של וואנג-הואה התייעץ עמם לגבי המשך הטיפול, משרד התביעה החליט למשוך את כתב האישום מכל וכל. "אחרי חקירה נוספת", כתב משרד התביעה בהצהרתו, "החלטנו ב-22 במארס למשוך את כתב האישום, ובית המשפט של אזור וואנג-הואה אישר את ההחלטה בו ביום".

להלן מאמר קודם: בית דין לערעורים הפך פסק דין נגד מתרגלת פאלון גונג מליאו-נינג והורה על משפט חוזר