(Minghui.org)

לאחרונה, לקראת הקונגרס הלאומי ה-19 של המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) שיתקיים באוקטובר 2017, מגיעה המשטרה לבתי מתרגלים באזורים שונים בסין, על-פי הנחייה כלל-ארצית של קמפיין "דפיקה על הדלת", שמטרתו להטריד ולאיים על מתרגלי פאלון גונג ומשפחותיהם.

שוטרים בדרגים שונים מתחקרים מתרגלים אם הם עדיין מתרגלים פאלון גונג. הם נשאלים לגבי מקצועם ולגבי היבטים נוספים של חייהם. שוטרים אחדים אומרים שאין להם כוונה רעה, הם רק זקוקים למידע כדי לדווח לממונים עליהם.

בכמה אזורים ניסו השוטרים להחתים מתרגלים על "הצהרות ערבות" שלא יתרגלו עוד, לא ישתתפו בפעילויות כלשהן השייכות לפאלון גונג, ובמקרה של גזרי דין למאסר שהוצאו נגד מתרגלים – שלא יעתרו לבתי דין גבוהים יותר. שוטרים אחרים נכנסו לתוך הבית לבדוק אם יש בבתי המתרגלים מחשבים או מדפסות ואם הם משתמשים באינטרנט. היו אף שהחרימו ספרי פאלון גונג.

לעתים קרובות הגיעו השוטרים עם רשימת מתרגלים המוכרים להם עוד טרם פתחה המק"ס (מפלגה קומוניסטית סינית) ברדיפה נגד הפאלון גונג ב-1999. כמו כן כללה הרשימה מתרגלים שהגישו תלונה פלילית נגד ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המפלגה הקומוניסטית ויוזם הרדיפה.

קמפיין כלל ארצי

בשבועיים האחרונים שוטרים בלה-צ'אנג שבפרובינציית גואנג-דונג הטרידו מתרגלים שהיו ברשימת המשטרה ב-1999, או שהשתפו בזרם לתבוע את ג'יאנג זמין לדין, כולל גם בני משפחות מתרגלים שמתו.

במועצת קווי-וון בפרובינציית שאן-דונג, שוטרים וסוכני משרד ביטחון הפנים הטרידו מתרגלים שהגישו תלונות פליליות נגד ג'יאנג. הם הביאו איתם מכשירי הקלטה וצילום לחקור את המתרגלים. המתרגלים, מצדם, בחרו לספר להם את האמת על הפאלון גונג ועל הרדיפה.

מאז סוף מארס כ-100 מתרגלים עברו הטרדות במועצת פו-שון שבפרובינציית ליאו-נינג. שוטרים מקומיים ביחד עם סגל הקהילה הגיעו לבתי מתרגלים או צלצלו אליהם בטלפון, בהצהירם שהם מתחקרים אותם על-פי הוראות הממונים עליהם. היו שוטרים שצילמו או הקליטו את המתרגלים, היו שהחרימו ספרי פאלון גונג וחומרים כתובים ובדקו אם הם משתמשים באינטרנט.

בעיירה גואן-שאן בפרובינציית שאן-שי תחקרו שוטרים את המתרגלים לגבי הקשרים החברתיים האחרונים שלהם ואם הם עדיין מתרגלים פאלון גונג. הם ניסו ללא הצלחה לאלץ מתרגלים לחתום על מסמך וויתור על הפאלון גונג.

מספר מתרגלים מהה-נאן, ג'יאנג-שי ונינג-שיה קיבלו איומים מהמשטרה כדי לאלץ אותם לחתום על הצהרות וויתור על הפאלון גונג. בכמה אזורים היו מתרגלים שחתמו להם, ביניהם כאלה שכבר חתמו בעבר תחת לחץ עם תחילת הרדיפה ב-1999.