(Minghui.org)

המשטרה באזור פנג-טאי שבבייג'ינג הפכה ובזזה את בתיהם של שני מתרגלי פאלון גונג בשעות הבוקר המוקדמות של ה-13 במאי 2017, ועצרה שישה מתרגלים – מבלי שנתנה הסבר כלשהו.

תשעה שוטרים, שלושה מהם במדים והשאר בבגדים אזרחיים, דפקו על דלתו של מר פו ליאן-שנג בשעה חמש בבוקר. הם לא הראו כל צו או מסמך והחלו להפוך ולבזוז את הבית. הם החרימו מדפסת, מחשב, אייפד, ספרי פאלון גונג ותמונה של מר לי הונג-ג'י, מייסד הפאלון גונג. הם עצרו את מר פו, את אשתו גב' לי שו-יון ואת בנו מר פו יו-ג'יה, ולקחו אותם לתחנת המשטרה. למחרת הם העבירו את שלושתם למרכז מעצרים.

במקביל הלכו 15 שוטרים אחרים לביתה של גב' דזואו יאן, ועצרו אותה ואת אביה דזואו האי-צ'יאן. גם את ביתם הפכו ובזזו, והחרימו מחשב, מדפסת וחומרי מידע על הפאלון גונג.

דווח כי מתרגל נוסף נעצר באותו יום גם כן – ליו שו-יינג.